Det geopolitiske marked – Medlemsside

Velkommen til medlemssiden for videns- og visionsgruppen Det geopolitiske marked.

På denne side kan du finde og downloade blå bog, samt se en oversigt over gruppens møderække.

Når du klikker på møderne, finder du de foreløbige programmer og oplægsholdere.
Umiddelbart efter arrangementets afholdelse finder du dagens key takeaways og eventuelle powerpoints fra oplægsholdere.

Blå bog

I den blå bog får du en introduktion til gruppens medlemmer. Du finder den blå bog her inden gruppens første møde.

Møderække

Afholdte arrangementer