Turismeindustrien

Mødeleder Poul Dalsgaard

Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det godt, er det godt for alle. Derfor er turisme- og oplevelsesindustrien nogle af de industrier, hvor samarbejde og netværk giver allermest mening. Men hvilken vej skal vi gå, når det kommer til udnyttelsen af data? Hvordan håndterer vi bedst bæredygtigheds spørgsmål? Hvordan kommer branchen bedst igennem udfordringerne med beskæftigelsen?

Svaret på de tre spørgsmål, og mange flere vigtige emner, er næppe entydigt. Derfor har JP Aurora lanceret en videns- og visionsgruppe, hvor ledende aktører fra alle dele af branchen mødes og udveksler viden, erfaring og idéer.

I denne gruppe samler vi beslutningstagere fra hele branchen – alt fra de største hoteller, museer, attraktioner og restaurantlivet til de nye og mindre virksomheder, der sammen med relevante deltagere fra besluttende myndigheder og organisationer udgør kernen i turisme-erhvervet i Jylland.

Med oplæg fra eksperter, forskere og ledende spillere på området vil vi diskutere fremtidens muligheder. Der vil også være oplæg fra udenlandske cases, der er lykkedes med vækst, og Poul Dalsgaard vil lede og facilitere diskussioner i gruppen, som skal give konkrete bud på fremtidens turisme og muligheder.

Poul Dalsgaard fortæller

Kommende møder

Alle møder afholdes i Jyllands-Postens domicil – Mediebyen 3, 8000 Aarhus C – med mindre andet er nævnt.

Medlemsskab?

Tidligere møder

Den globale klimabevidsthed betyder, at turister i stigende grad efterspørger og forventer muligheder for bæredygtig adfærd som turist på destinationerne. Hvornår er noget bæredygtigt? Hvordan kan vi rykke på bæredygtighedsagendaen? Hvordan kommunikerer vi bedst vores bæredygtighedstiltag?

kl. 08:00-13:00
 

Mod en mere bæredygtig turisme – benspænd, muligheder og trends
Hvordan kan vi skabe værdi og nye former for forretning med bæredygtighed? Hvilke krav og forventninger skal vi kende? Hvad er de nyeste tendenser, og hvem skal vi kigge til for at finde inspiration?

Oplægsholder: Lone Bak Kirk, Projektleder og Bæredygtighedsansvarlig, Visit Aarhus

Bordets visdom
Hvad gør vi selv? Hvad synes vi er svært? Refleksion og diskussion.

Moderator: Inge Krogh, bæredygtighedsrådgiver, Grøn Start

Kommunikation af bæredygtighed
Hvordan kommunikerer vi bedst muligt om bæredygtighed og vores tiltag? Hvad må man overhovedet rent lovgivningsmæssigt? Og hvordan undgår vi greenwashing?

Oplægsholder: Lone Bolther Rubin, Kommunikations- og bæredygtighedsrådgiver

Hvilken betydning har ændringerne, som erhvervsfremmereformen kom med, haft på oplevelses- og turismebranchen? Hvordan ser branchen ud i dag? Hvordan vil vi gerne have, at branchen skal se ud i fremtiden?

kl. 08:00-13:00

Hvor står vi i dag?
Erhvervsfremmereformen havde flere ændringer med sig, når det kommer til strukturerne og samarbejderne i turismebranchen. Men hvilken betydning har ændringerne egentlig haft? Hvordan ser branchen ud i dag? Hvad er godt? Hvor kan vi blive bedre?

Oplægsholder: Lars Bernhard Jørgensen, strategisk rådgiver, Lars Bernhard Jørgensen Rådgivning

Erhvervsfremmereform 2.0
Har vi de rigtige rammer og strukturer i dag? Hvis ikke, er det så en ny erhvervsfremmereform der skal til eller noget helt andet?

Visionerne for turismeindustrien
Paneldebat som sætter fokus på de aktuelle udfordringer i oplevelse- og turismeerhvervet. Hvordan og hvad skal der til for at styrke branchen? En god og konstruktiv debat om branchens fremtid.

Paneldeltagere:
Lars Ramme Nielsen, Markedschef, Dansk Erhverv
Jens Hausted, Direktør, Dansk Kyst og Natur Turisme
Pia Lange Christensen, Direktør, Visit Aarhus
Per Husted, Turismeordfører, Socialdemokratiet

Hvordan styrker vi bedst Danmark som ferie- og rejsedestination? Hvordan skaber vi de bedste gæsterejser, og hvordan udnytter vi bedst de data vi har og det data vi kan opsamle?
 
kl. 11:00 – 18:30
 
Sådan fremmer vi destinationen
Hvad skal der til for at skabe en attraktiv destination og markedsføre den som en must-visit? Hvad er de lykkedes med i markedsføringen af Danmark på det udenlandske marked
 
Oplægsholder: Mette Rodenhuis-Carlsen, Markedschef, Holland, VisitDanmark
 
Big data
I mange brancher er man allerede langt fremme med brugen af data. Hvordan kan vi i turismeindustrien blive dygtigere til at bruge data? Hvordan kan det styrke vores forretninger?
 
Oplægsholder: Frans Hammer, Advisory Director, KMD
 
Gæsterejsen
Hvordan ser den gode gæsterejse ud? Hvad skal man være opmærksom på før, under og efter besøget?
 
Oplægsholder: Rasmus Brems-Hulgaard, Business Owner, Thorséng Nature Resort

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Rekruttering
Det har i flere år været svært at ansætte og fastholde kvalificeret arbejdskraft i branchen. I dag er konkurrencen om arbejdskraften endnu større. Hvordan sikrer vi, at vi får den arbejdskraft, vi har brug for? Via korte oplæg og spørgsmål til to studerende, der har valgt turismens vej, bliver vi klogere på næste generations ønsker.

Oplægsholdere:
Kristina Korsgaard Vinther Wolf, serviceøkonomstuderende, Professionshøjskolen UCN
Christian Peter Hoffmann Lorenzen, serviceøkonomstuderende, Professionshøjskolen UCN

Session 2: Branchens image
Turismeindustriens image har direkte indflydelse på evnen til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Men hvad er det for et image, vi ønsker? Og hvad er det for et fællesskab, vi vil invitere nye medarbejdere ind i? Hør hvordan, man helt konkret kan blive bedre til at rekruttere ved at blive bedre til at fortælle de rigtige historier.

Oplægsholdere:
Cathrine Esmann, strategisk planner, Bureau Begejest
Christian Kirkegaard, ejer, Bureau Begejst

kl. 08:30-13:00

Session 1: Dansk turisme: Udvikling og udfordringer
Hvordan har dansk turisme udviklet sig de sidste 50 år, som erhverv, som eksporterhverv, som faktor i samfundsudviklingen? Hvad har de centrale udfordringer været – og hvad har pandemien betydet?

Oplægsholder: Henrik Halkier, professor, Aalborg Universitet

Session 2: I dag
Hvilken betydning har erhvervsfremmereformen haft for turismebranchen? Hvordan ser landskabet ud i dag?

Oplægsholder:
Eskild Hansen, direktør, EHSB
Søren Kragelund, Formand, De Danske Forlystelsesparker

Session 3: I morgen
Hvad bliver vigtigt i fremtiden? Hvor skal vi hen? Hvordan skal Danmark tiltrække turister om 10 år? Hvad siger forskningen?

Oplægsholder: Szilvia Gyimothy Mørup-Petersen, lektor, Copenhagen Business School

Det offentliges rolle

20. maj 2022 kl. 08:30-13:30

Hvad mener det offentlige og hvordan kan vi styrke samarbejdet til dem? Hvilken rolle spiller kommunerne nu og i fremtiden?

Program

Session 1: Hvad vil det offentlige?
Hvor ser det offentlige turistindustrien om 5, 10, 20 år? Hvad vil de gøre for at støtte udviklingen?

Deltagere i debat:
Pia Lange Christensen, bestyrelsesformand, MeetDenmark og bestyrelsesmedlem, VisitDenmark
Lars Ramme Nielsen, Markedschef, Oplevelse & Velfærd, Dansk Erhverv

Session 2: Kommunernes rolle
Via et oplæg kigger vi nærmere på, hvilken rolle kommunerne skal spille i fremtidens turisme og vi bliver klogere på, hvilke trends og tendenser, der er de vigtigste i branchen.

Oplægsholder: Anna Porse Nielsen, CEO, Seismonaut

Samarbejdet

14. marts 2022 kl. 08:30-13:30

Hvordan forstærker vi samarbejdet i branchen? Hvor kan vi konkret styrke udviklingen af turist- og oplevelsesindustrien i området og hvordan gør vi?

Program

Session 1: Hvordan styrker vi samarbejdet?
Via oplæg kigger vi nærmere på og analyserer gode samarbejder i branchen. Hvad kan vi lære?

Oplægsholder: Peter Saabye Simonsen, manager, Waddensea Nationalpark

Session 2: Hvordan kan vi styrke udviklingen?
Hvor kan vi konkret styrke udviklingen af turist- og oplevelsesindustrien i området og hvordan gør vi? Via et oplæg, kigger vi nærmere på, hvordan samarbejdet og udviklingen er blevet styrket i Billund. Hvad kan vi lære derfra?

Oplægsholder: Christian Woller, managing director, LEGOLAND Resorts

Kunderejsen og markedsføring

10. januar 2022 kl. 08:30-13:30

Der ligger uendelige muligheder i den data vi indsamler og kan indsamle, men hvordan bruger vi den? Hvordan slår man igennem på sociale medier og hvordan kan brugen af sociale medier styrke vores position?

Program

Session 1: Brug dit data!
Hvordan kan vi optimere salget ved hjælp af intelligent brug af data? Via et oplæg, kigger vi nærmere på mulighederne, der kan styrke kunderejsen og salget.

Oplægsholder: Rasmus Terp, direktør og partner, Web2Media

Session 2: Gennemslagskraft på SoMe
En ekspert giver os et overblik over platforme, mulighederne og konkrete eksempler, således du kan få det bedst mulige afkast på jeres investering i både tid og marketingbudget.

Oplægsholder: Bjarke Bekhøj, direktør og partner, Become

Overnatning og bæredygtighed

6. december 2021 kl. 08:30-13:30

Hvordan tiltrækker man overnattende gæster og hvilke anderledes muligheder er der? Hvilke bæredygtighedstiltag bør vi fokusere på og hvordan får vi dem kommunikeret ud til kunderne?

Program

Session 1: De overnattende gæster
Hvordan ser overnatningsudbuddet ud i regionen – hvad er vi gode til, hvor kan vi blive bedre? Er der overnatningsmuligheder med særlig potentiale? Og hvilken betydning har overnattende gæster for resten af branchen?

Oplægsholdere:
Michael Telling, partner, Telling & Nesager
Troels Rasmussen, projektkoordinator, Telling & Nesager

Session 2: Kravet om bæredygtighed
Hvilke krav stiller kunderne til bæredygtighed og hvordan kommunikerer vi vores bæredygtigheds tiltag? En ekspert gør os klogere.

Oplægsholder: Anne-Sofie Hattesen, projektleder, G21

Ledelse og oplevelser

8. november 2021 kl. 08:30-21:00

Hvad skal der til for at få sin organisation og medarbejdere godt igennem store forandringer? Hvordan bør turist- og oplevelsesudbudet udvikles i området ifølge turisterne selv? Hvad kan vi lære af de gode eksempler og nyeste trends?

Program

Session 1: Ledelse under forandring
Vi kigger nærmere på, hvordan man leder under forandring – både når det går rigtig stærkt og når støvet lægger sig.

Oplægsholder: Peter Kvistgaard, Ph.D., turisme- og oplevelsesforsker, Aalborg Universitet

Session 2: Talentmassen
Hvor finder man de rigtige medarbejdere, hvordan får man dem tiltrukket som ny arbejdskraft og hvordan fastholder man dem?

Oplægsholder: Rasmus Hall Mortensen, adm. direktør, Garuda

Session 3: Hvad siger turisterne selv?
Hvad er det der gør at turisterne – og især de danske turister – valfarter til Bornholm? Hvad er det øen kan og gør for at tiltrække de mange turister? Hvad kan vi lære?

Oplægsholder: Pernille Kofod Lydolph, direktør, Destination Bornholm

Session 4: Restaurant, hotel og engagement
Hvordan kan man lykkedes med at etablere restaurant og hotel, og engagere en hel by omkring projektet?

I interview med Jesper Olesen: Jesper Koch, Director of Food & Beverage & Head Chef Culinary Arts, Alsik

Session 5: Danmark set ude fra
Hvordan oplever man egentlig Danmark, når man ikke er født og opvokset her? Hvad ligger man især mærke til og hvad bør vi fremhæve for at tiltrække flere turister til landet?

Oplægsholder: Helen Russell, journalist og forfatter

*Et medlemskab giver adgang til de fem årlige møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne. Prisen for medlemskab er kr. 20.000 ex. moms. pr. år.

Om Poul Dalsgaard

Poul Dalsgaard har i en årrække arbejdet inden for turisme- og oplevelsesindustrien – bl.a. som direktør i Dansommer, bestyrelsesmedlem i Music City Aarhus og direktør i Classic Race Aarhus. Udover at have tillidshverv ved Aarhus Airport, Djurslands Bank og Dansebjerg, er Poul i dag direktør i Erhverv Aarhus. Erhverv Aarhus varetager erhvervspolitiske interesser for over 500 medlemsvirksomheder i Aarhusregionen.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Det geopolitiske marked

  Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

  Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor […]

 • Fødevarer

  Mødeleder Henrik Vinther Olesen

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation […]

 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

 • Globale handelsstrømme

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og krigen i Ukraine etablerede sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Høje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der kan påvirke […]

 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Turismeindustrien

  Mødeleder Poul Dalsgaard

  Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det […]

 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

 • Ledelse i civilsamfundet

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af […]

 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Frank Jensen

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]