Aarhus 2040

Mødeleder Laura Hay Uggla

Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer til at se ud.

Letbane, Kongelunden, Aarhus Ø. Nye boligområder, nye krav til energiforbrug, omlægning af erhvervsområder og positiv miljøpåvirkning. Der er flere gode grunde end nogensinde til at se udviklingen af Storaarhus fra mange forskellige perspektiver – økonomiske, miljømæssige, erhvervspolitiske og menneskelige. Og det er netop det gruppen gør – kigger på og arbejder med byudvikling af Aarhus bredt, så vi sikrer at byen udvikles med blik på det gode liv i byen både i og mellem bygninger og mennesker.

Derfor inviterer JP Aurora eksperter og fagfolk fra en bred kreds af virksomheder, organisationer og myndigheder til at arbejde med de store spørgsmål, som afgør, hvordan fremtiden vil forme sig. Gennem møder og sessioner med stærke oplægsholdere og professionelle deltagere ønsker vi at formidle stor indsigt i de muligheder, som byder sig – og vi vil klæde medlemmerne på til at søge indflydelse og være med til aktivt at påvirke den udvikling. Ikke blot nu, men også i årene, der kommer.

Som medlem af gruppen får man styrket den viden og de relationer, der skal sikre den fortsatte stærke udvikling af Aarhus frem mod 2040. Alle deltagere er særligt inviteret og udvalgt, så der både er stor bredde og dyb kompetence i gruppen. Det hele ledes af Laura Hay Uggla der har en fortid som rådmand for Teknik og Miljø og i dag bestrider en række bestyrelsesposter i det aarhusianske erhvervs- og kulturliv.

Laura Hay Uggla fortæller

Kommende møder

Alle møder afholdes i Jyllands-Postens domicil – Mediebyen 3, 8000 Aarhus C – med mindre andet er nævnt.

kl. 08:00 – 13:00

Hvor er Aarhus på vej hen, og hvad driver den derhen? Hvilke projekter er under opsejling?

Engagementet i Aarhus’ byudvikling
Hvad er motivationen bag Salling Fondenes store bidrag til byens udvikling? Hvordan kan samarbejdet imellem fonde, kommunen og erhvervslivet styrkes i byudviklingen?

Oplægsholder: Jens Bjerg Sørensen, Bestyrelsesformand, Salling Fondene

De aktuelle byudviklingsområder
Vi gør en status på Aarhus og ser ind i de nye projekter. Hvad er besluttet, og hvad er på vej?

Oplægsholder: Anne Mette Boye, Stadsarkitekt, Aarhus Kommune

Visionerne
Hvad er visionerne for Aarhus? Hvordan skabes de bedste rammer for livet i Aarhus? Hvilke tanker bliver der gjort om byens udvikling, herunder også samarbejdet mellem erhvervsliv og byens borgere. Hvad er det vi kigger ind i? Hvad skal forandres og/eller bevares i byen?

Oplægsholder: Martin Østergaard Christensen, Stadsdirektør, Aarhus Kommune 

Kl. 10:30 – 18:30

Kriserne er over os. Til trods for, at kriserne er forskellige og påvirker samfund og erhvervsliv forskelligt, eksisterer der alligevel lighedspunkter i, hvordan man som virksomhed håndterer kriser. Hvilken betydning har de geopolitiske kriser for udviklingen af Aarhus? Hvad er ambitionerne for den aarhusianske byudvikling? Og hvad kan vi lære af de større internationale perspektiver?
 
Aarhus
Hvordan ser Aarhus’ byudvikling og erhvervsliv ud i lyset af kriserne? Hvordan kan verdenssamfundets store udfordringer være brændstof i udviklingen af Aarhus? Hvordan sikrer og styrker vi byudviklingen? Og hvad er ambitionerne for byen i et fremtidsmæssigt perspektiv?
 
Oplægsholder: Jacob Bundsgaard, Borgmester i Aarhus
 
Kina
Hvordan har kriserne påvirket Kina? Hvordan ser den kinesiske byudvikling ud? Hvor er udfordringerne? Hvad er løsningerne? Og hvad kan vi lære af det i en aarhusiansk sammenhæng?
 
Oplægsholder: Friis Arne Petersen, fhv. direktør i Udenrigsministeriet og tidligere ambassadør i Kina, USA og Tyskland
 
USA og EU
Hvordan ser den globale geopolitiske rivalisering mellem USA og Kina ud? Hvilken rolle spiller EU i den fremtidige internationale orden? Herunder hvad Tyskland, som det største land i EU, tænker, og hvordan det alt sammen påvirker dansk politik, byudvikling og danske virksomheder.
 
Oplægsholder: Friis Arne Petersen, fhv. direktør i Udenrigsministeriet og tidligere ambassadør i Kina, USA og Tyskland
 
Bør geopolitik indtænkes i erhvervslivets forretningsplaner og strategier?
Virksomheder er i dag en del af et internationalt samfund på en anden måde end tidligere. Hvilke samfundsmæssige og virksomhedsmæssige dilemmaer indebærer det? Set fra en erhvervsdrivende fond.
 
Oplægsholder: Kim Nøhr Skibsted, Executive Director (CEO), Grundfos Foundation
 
Fællesmiddag

Smart City-begrebet diskuteres livligt i byer og kommuner i hele landet. Men hvad indebærer det? Hvor står vi henne i Aarhus, når det gælder den digitale transformation? Hvilke muligheder, udfordringer og løsninger er der forbundet med konceptet? 

Kl. 08:00 – 13:00

Hvor “smart” er Aarhus egentlig?
Hvor langt er byen fremme, når det kommer til at være en såkaldt Smart City? Hvor kan og bør vi sætte ind? Hvad kan vi gøre for at komme derhen?

Oplægsholder: Line Gerstrand, Smart City Koordinator, Erhverv og Bæredygtig Udvikling, Borgmesterens afdeling

Teknologierne
Hvilke teknologier er til rådighed? Hvad er der af aktuelle projekter i Aarhus? Og hvad gør man i andre byer?

Oplægsholder: Bo Fristed, Chef for ITK, Aarhus Kommune

Kl. 08:00 – 13:00

Er det rigtigt, at vi primært bosætter os i områder med mennesker, der ligner os selv? Blanding kontra opsplitning i de danske bydele og beboersammensætninger er blevet en vigtig tematik i den politiske debat. I Aarhus er det ligefrem blevet karakteriseret som et såkaldt ‘vildt problem’. Men hvordan løser vi problematikken? 

Hvad siger dataene i Aarhus?
Hvordan er byen delt op? Hvem bor hvor? Og hvilken betydning har det for byen som helhed?

Oplægsholder: Anna Piil Damm, Professor, Aarhus Universitet

En delt by
Hvad kan og skal vi gøre for, at vi får en mere delt og sammenhængende by kontra en opdelt by?

Oplægsholder: Anders Winnerskjold, Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

En blandet beboersammensætning
I udsatte boligområder i Danmark skal beboere genhuses for at opnå en blandet beboersammensætning på maksimalt 40% familieboliger, som en del af regeringens strategi fra 2018 for at modvirke parallelsamfund. Dette kræver en stor genhusningsopgave for boligorganisationerne inden 2030 i de 17 omdannelsesområder.

Hvordan fungerer de blandede beboersammensætninger i praksis? Hvad har det af betydning for det kommende hverdagsliv i boligområder med et socialt mix? Hvad er der af nuværende og fremtidige indsatser på området?

Oplægsholder: Anne Clementsen, Chefkonsulent, Center for Boligsocial Udvikling

Kl. 08:00 – 13:00

Program følger.

Medlemsskab?

Udfyld kontaktformularen

Tidligere møder

Hvordan kan vi skabe de bedste betingelser for kultur- og foreningslivet, så de kan være med til at styrke udviklingen af byen?Hvad skal der til?

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Kulturens impact
Flere undersøgelser viser, at kulturen har stor betydning for tiltrækning af borgere og erhvervslivet. Ligeledes skaber kulturen tilknytning for mange borgere. Men hvordan skaber vi de bedste udviklingsbetingelser for kulturen? Og hvordan arbejder kulturen for byen?

Oplægsholdere:
Marie Nipper, museumsdirektør, ARKEN

Session 2: Foreningslivet
Der er ingen tvivl om at foreningslivet har og har haft en stor indflydelse på det danske samfund – og mange vægter det højt som tilflyttere. Hvordan kan vi som by udnytte det stærke foreningsliv bedre?

Oplægsholdere:
Flemming Poulsen, direktør, DGI Østjylland
Flemming Dybbøl, bestyrelsesmedlem, Smukfest

Hvilken vej skal vi gå, når det kommer til energiforsyning? Er infrastrukturen på plads? Og hvad skal der rent faktisk til, for at vi bliver mere bæredygtige?

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Energiforsyning
Vindmølleparker, solceller, geotermi, atomkraftværker. Hvor skal vi få energien fra? Er infrastrukturen på plads? Hvad kommer der til at ske på området? Vi dykker ned i debatten.

Paneldeltagere:
Carsten Kissmeyer, energi- og forsyningsordfører, Venstre
Karsten Filsø, energiordfører, Socialistisk Folkeparti
Katarina Ammitzbøll, energi- og forsyningsordfører, Det Konservative Folkeparti

Session 2: Hvad skal der til?
Hvordan kan vi gøre det let for borgere og erhvervsliv at leve mere bæredygtigt?

Oplægsholder: Lars Holmegaard, direktør, Klimatorium

Hvordan kan vi styrke den gode oplevelse i trafikken i Aarhus? Hvordan sikrer vi de rammer der skal til, for at vi kan løse transportudfordringerne?

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Fremtidens mobilitet
Hvordan kommer vi til at transportere os om 20, 30, 50 år? Hvordan kommer vi til og fra arbejde? Og hvilken betydning har det for udviklingen af vores by? Igennem et visionært oplæg bliver vi klogere.

Oplægsholder: Jakob Steen Christensen, partner, JAJA Architects

Session 2: Infrastrukturen i byplanlægningen
Gennem et oplæg, kigger vi nærmere på, hvordan man indtænker infrastrukturen i byplanlægningen. Hvilke tanker bliver der gjort og hvilke hensyn tages der?

Oplægsholder: Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune

Session 3: Rammerne (debat)
Hvordan kan vi sikre de rammer der skal til, for at vi kan komme infrastrukturudfordringerne til livs?

Deltagende politikere:
Ole Birk Olesen, Liberal Alliance
Malte Larsen, Socialdemokratiet

Hvor tæt er Aarhus på at være en international by? Hvordan transformerer man et bysamfund? Hvordan tiltrækker vi internationale investeringer til byen? Hvordan samarbeder vi om internationaliseringen? Hvordan skaber vi de bedste forhold for expats i Aarhus?

kl. 08:00 – 20.00

Session 1: Krigen i Ukraine
Hvilke konsekvenser har krigen i Ukraine for det danske erhvervsliv og samfund – både i dag og når krigen er slut?

Oplægsholder: Søren Pind, bestyrelsesformand, Danish Cyber Defence

Session 2: Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft
Hvordan påvirker den udenlandske arbejdskraft Danmark? Hvilke fordele har det? Hvordan tiltrækker vi den internationale arbejdskraft, som erhvervslivet har behov for? Hvad skal der til? Hvordan lykkedes vi med det?

Oplægsholdere:
Michael Svarer, professor, Aarhus Universitet
Mogens Qvist Frandsen, global head of talent acquisition, Grundfos

Session 3: Investeringer
Gennem et oplæg diskuterer vi, hvordan vi kan tiltrække internationale investeringer til byen og kigger nærmere på hvilken effekt investeringerne vil have.

Oplægsholder:
Philipp Schröder, professor, PhD, Aarhus Universitet
Martin Vesterby, Co-founder, Visikon

Session 4: Redaktionsmøde
Hvordan arbejder man på en redaktion? Hvordan udvælger man historierne der udgives?

Oplægsholder: Jakob Nybro, ansvarshavende chefredaktør, Jyllands-Posten

Session 5: My life as an expat in Denmark
Hvordan er det at flytte til Danmark for at arbejde? Hvordan opleves det? Hvad fungerer, og hvad fungerer ikke? Hvor bør vi fokusere for at gøre det nemmere for expats at føle sig hjemme i Aarhus?

Oplægsholder: Helen Russell, journalist og forfatter

Hvordan arbejdes der med byudvikling fra politisk hold? Hvordan ser processerne ud? Hvordan kan borgere og erhvervsliv få indflydelse på processerne og beslutningerne?

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Det nye prestige projekt
Vi bliver klogere på, hvordan projektet omkring Kongelunden styres og kigger nærmere på hvordan man sikrer, at et nyt stadion giver værdi for Aarhus.

Oplægsholder: Alvaro Arriagada, projektdirektør, Kongelunden

Session 2: Mød dit byråd
Vi inviterer en række medlemmer fra det nye byråd til en snak om, hvordan gruppen kan få fodfæste i det politiske liv.

Deltagende politikere fra Aarhus byråd:
Steen Stavnsbo, Konservative
Anders Winnerskjold, Socialdemokratiet
Christian Budde, Venstre
Henrik Arens, Nye Borgerlige
Metin Lindved Aydin, Radikale Venstre

Debatmoderator: Morten Nystrup.

Hvilke udfordringer i byen er så presserende at de skal løses her og nu? Hvad er visionerne for byen på længere sigt?

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Hvad er de kortsigtede must-win-battles?
Vi kigger nærmere på tre markante udfordringer og muligheder i byen: trafik og infrastruktur, erhvervsudvikling og grøn omstilling. Hvad er de kortsigtede must-win battles?

Oplægsholdere:
Michael Knørr Skov, Vice President – By og trafik, COWI
Lone Ryg Olsen, Erhvervsdirektør, AU
Bjarne Munk Jensen, Direktør, AffaldVarme

Session 2: Hvor står Aarhus og hvor skal byen hen?
Gennem et oplæg diskuterer vi, hvor Aarhus står og hvad visionerne er for byen på længere sigt.

Oplægsholder: Rune Kilden, byudvikler, Kilden og Hindby

Hvordan optimerer vi bedst byens udvikling, så det kommer til gavn for borgerne og erhvervslivet? Og hvem bestemmer, hvordan Aarhus skal udvikles? Hvordan kan du få indflydelse på processen?

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Bag rådhusets mure
Hvad er det egentlig der foregår bag rådhusets mure og hvordan ser processen ud, når der skal tages beslutninger om byudvikling i Aarhus?

Oplægsholder: Henrik Seiding, direktør, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Session 2: Hvem styrer udviklingen af Aarhus?
En tidligere borgmester gør os klogere på, hvem der egentlig styrer udviklingen af Aarhus.

I interview med Marchen Neel Gjertsen: Nicolai Wammen, finansminister

Session 3: Udvikling til gavn for borgere og erhvervsliv
Gennem et oplæg diskuterer vi, hvordan man optimerer byens udvikling til gavn for borgerne og erhvervslivet.

Oplægsholder: Marc Perera Christensen, CEO, Erhverv Aarhus

Hvilke ønsker og behov har aarhusianerne for den måde de bor på? Og hvad med livet uden for hjemmets fire vægge? Hvordan ønsker vi bylivet skal udvikle sig?

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Hvordan skal vi leve?
Alt det der foregår rundt omkring os, udgør en stor del af vores liv. Hvad har betydning for bylivet og måden, vi lever vores liv blandt mange andre?

Oplægsholder: Michael Kruse, partner, C.F. Møller

Session 2: Hvordan skal vi bo?
Hvordan vil aarhusianerne bo nu og i fremtiden? Er der alternative måder at bo på, der vil vinde frem? Vi dykker ned i udviklingen på boligområdet, og de krav borgerne stiller til byens udvikling fremad.

Oplægsholdere: Marie Stender, antropolog og seniorforsker, Aalborg Universitet

Hvad er Aarhus god til i dag? Hvad skal byen være kendt for i fremtiden, og hvem kan vi lære af på vejen? Hvad siger to direktører for nogle af de toneangivende virksomheder i byen – hvad har de brug for?

kl. 08:00 – 20:00

Session 1: Dengang – det store billede
Gennem oplæg analyserer vi, hvordan og hvorfor Aarhus har udviklet sig, som tilfældet er. Formålet er at skabe en fælles forståelse og grundlag for diskussion.

Oplægsholder: Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv

Session 2: Nu – på vej mod 2040
Hvilke udfordringer står vi overfor i den nærmeste fremtid, når vi snakker om udvikling af Aarhus? Hvordan kan vi løse dem? Hvad kommer vi til at se de næste to-fire år?

Oplægsholder: Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune

Session 3: Stærke clusters
Med inspiration fra robot-klyngen i Odense diskuterer vi, hvordan en sådan klynge skabes samt hvad et stærkt fokus kan gøre for at tiltrække nye spillere til stærke sektorer.

Oplægsholder: Michael Hansen, CEO, Danish Business Angels

Session 4: Case
Vi møder repræsentanter for to aarhusianske virksomheder, og diskuterer deres behov og visioner for udviklingen af Aarhus.

Oplægsholdere:
Adrian Fey, co-founder, Culture Works
Morten Krebs Gjesing, Senior Vice President, Global HR Services, Arla Food

Session 5: Hvor ser den kreative verden Aarhus i fremtiden?
Der er mange visioner, mange steder fra for Aarhus. Vi kigger nærmere på den kreative verdens drømme for byen.

Oplægsholder: Erlend Høyersten, direktør, Aros

Session 6: Hvad skal Aarhus være kendt for?
Hvad skal Aarhus ellers være udover skøn natur, industrivirksomheder og en stærk oplevelsesindustri? Hvor er den niche, der kan gøre os endnu stærkere? Eller skal vi overhovedet søge nichen?

Oplægsholder: Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus

Hvordan har en kendt dansk forfatter, som i stor stil har brugt Aarhus i sine fortællinger, oplevet udviklingen af byen? Hvilke stærke, globale trends bør Aarhus som by holde øje med? Og hvad kunne være et visionært bud på Aarhus i 2040?

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: At fortælle Aarhus
Med en filosofisk vinkel bliver vi klogere på, hvordan Aarhus har udviklet sig samt hvilke muligheder og udfordringer byens udvikling står over for, set ude fra.

Oplægsholder: Svend Åge Madsen, forfatter

Session 2: En dygtig by – urbane løsninger på globale udfordringer
Kristian Skovbakke Villadsen (MAA), partner og director i Gehl People, har arbejdet med udvikling og urban design i mere end 15 år i en stor del af verden – i så forskellige byer som for eksempel Shanghai, Stuttgart, Trondheim og Aarhus og med virksomheder som VW, Verdensbanken og Greenpeace. Med det udgangspunkt kommer han med eksempler på stærke, globale trends og trækker tråde tilbage til Aarhus.

Oplægsholder: Kristian Skovbakke Villadsen, partner og director, Gehl People

Session 3: I morgen – et bud på fremtiden
Hvordan kommer Storaarhus til at se ud i fremtiden? Hvad er visionerne? Gennem et oplæg fra en anerkendt aktør på området diskuterer vi fremtidens Aarhus.

Oplægsholder: Bjarke Ingels, arkitekt, BIG

Et medlemskab giver adgang til de fem årlige møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne. Prisen for medlemskab er kr. 20.000 ex. moms. pr. år.

Om Laura Hay Uggla

Laura Hay Uggla er tidligere politisk leder for Venstre i Aarhus og rådmand, først for Sociale Forhold og Beskæftigelse og senere for Teknik og Miljø. Hun har læst jura ved Aarhus Universitet og gennem studietiden været aktiv i studenterpolitik, hvor hun blandt andet var en del af Djøf Studerendes bestyrelse og repræsentant i foreningen Advokater og Advokatfuldmægtige.

Laura Hay Uggla blev første gang valgt ind i Aarhus Byråd i 2005. Ved kommunalvalget i 2009 blev hun valgt ind igen og var den helt store stemmesluger. I 2012 meddelte hun, at hun ikke ville stille op til det kommende kommunalvalg. I dag har Laura Hay Uggla adskillelige bestyrelsesposter, blandt andet ved ARoS, Grenaa Havn, Løvbjerg Ejendomme og Huset Venture.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Det geopolitiske marked

  Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

  Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor […]

  Læs mere
 • Fødevarer

  Mødeleder Henrik Vinther Olesen

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation […]

  Læs mere
 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

  Læs mere
 • Shipping og transport

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og krigen i Ukraine har etableret sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Skyhøje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der […]

  Læs mere
 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

  Læs mere
 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer […]

  Læs mere
 • Turismeindustrien

  Mødeleder Poul Dalsgaard

  Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det […]

  Læs mere
 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

  Læs mere
 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

  Læs mere
 • Ledelse i civilsamfundet

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af […]

  Læs mere
 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

  Læs mere
 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Stine Hindby

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

  Læs mere
 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]

  Læs mere