De jyske vækstbyer

Mødeleder Laura Hay Uggla

Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst på både befolkningstilvækst, beskæftigelse og økonomi. Hvad er det, der gør, at mange af de jyske byer vokser med den fart, de gør? Hvad er succeshistorierne, som man byerne imellem kan få gavn af? Og hvad står i vejen for, at de jyske vækstbyer kan blive endnu mere markante vækstmotorer i den nationale udvikling?

Med denne videns- og visionsgruppe, skal vi både udforske, hvad der er lykkedes for mange jyske byer, men også hvordan væksten kan fortsætte på langtidsholdbare måder – og hvad der måtte stå i vejen. Eksperter og erfaringsramte fra ind- og udland bidrager, og diskussionerne mellem netværkets deltagere skal sende os alle hjem med egne visioner bekræftet eller udfordret – og aller helst med helt nye konkrete ideer.

Kommende møder

Kl. 12:30 – 16:30

Hvad har kulturen og naturen af betydning i forhold til at bosætte sig og arbejde i en kommune? Hvad er det for nogle rammer, vi har brug for, for at trives bedst muligt i vækstbyerne? Hvordan skaber vi livskvalitet gennem kunst, gennem grønne områder og bruger klimaudfordringerne som driver i kvaliteten af byudviklingen?

Mødet finder sted på Museum Jorn i Silkeborg.

Velkomst
v/ Helle Gade, Borgmester i Silkeborg & Laura Hay Uggla, Mødeleder

Kulturens betydning for byens sammenhængskraft
Hvordan kan man som kulturinstitution skabe livskvalitet blandt byens borgere? Hvorfor er kulturtilbuddene vigtige? Og hvordan kan de bidrage til byudviklingen?

Oplægsholder: Julie Rokkjær Birch, Direktør, Museum Jorn

Byliv og bykvalitet
Hvilke fordele og ulemper er der ved samarbejdet mellem det kommunale og det private erhvervsliv, når det kommer til byudvikling af specifikke områder? Hvad har naturen af betydning i forhold til bosætning og by- og livskvalitet? 

Oplægsholder: Jens Mastrup, Direktør, Kildenbjerg Ry

Klimaudfordringerne
Hvad er konsekvenserne? Hvor alvorligt er det? Hvilke dilemmaer møder vi? Hvordan skal vi gribe det an? Og hvordan bruger vi de udfordringer, vi har, til at skabe bykvalitet?

Oplægsholder: Offentliggøres snarest

Kl. 08:00 – 13:00

På et arbejdsmarked, hvor flere og flere hænder mangler, får vi brug for hver og én. Manglen på arbejdskraft koster os dyrt. Så hvordan sikrer vi, at de udfordrede grupper kan blive en velfungerende og veletableret del af arbejdsmarkedet? Og hvad er vores ønsker for fremtiden på beskæftigelsesområdet?

Mødet finder sted på Horsens Rådhus. Adressen er: Chr M Østergaardsvej 4, 8700 Horsens

Velkomst
v/ Peter Sørensen, Borgmester i Horsens & Laura Hay Uggla, Mødeleder

Hvordan sikrer vi dem på kanten af arbejdsmarkedet?
Hvad er problematikkerne og hvilke faktorer spiller ind? Hvordan tager vi socialt ansvar? Og hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og det private erhvervsliv, når det gælder arbejdskraft?

Oplægsholder: Mette Rønnau, Direktør, Cabi

Kl. 12:30 – 20:00

Tillid er limen i vores samfund. Men hvordan skabes og fastholdes tillid i samfundet, i virksomhederne og mellem mennesker? Hvordan undgår vi, at den udviskes i accelerationssamfundet? Og hvordan skal vi forstå tillidens rolle i relation til sundhed?
 

Tillid eller kontrol?
Hvordan og hvorfor kan tillid anskues som den danske X-faktor? Hvordan udnytter vi tilliden bedst muligt som ressource og bruger den aktivt i vores arbejdsliv? Hvordan kan kontrol være hæmmende for væksten? Og hvordan kan vi opbygge og bevare tilliden imellem regeringen, kommunerne, virksomhederne og borgerne?  

Oplægsholder: Gert Tinggaard Svendsen, Professor, Institut for Statskundskab

Sundhed som et ‘vildt’ problem – hvordan løser vi det?

Oplægsholder: Offentliggøres snarest

Medier og tillid
Hvordan håndterer medierne tillid? Og hvordan sikrer medierne tillid i samfundet? Hvad er mediernes rolle?

Oplægsholder: Jacob Nybroe, Ansv. chefredaktør, Jyllands-Posten

Kl. 08:00 – 13:00

Der er meget, vi kan — og skal — gøre for at nedbringe energiforbruget og gøre byerne mere klimavenlige. Men hvordan skal vi gribe det an?

Mødet afholdes hos Bæredygtig Herning – Gl. Skolevej 1, 7400 Herning.

Cirkulær økonomi
Hvordan fremmer vi cirkulær økonomi? Hvad er næste skridt?

Oplægsholder: Offentliggøres snarest

Hvordan fremmer vi udviklingen af bæredygtige virksomheder?
Hvordan taler vi om bæredygtighed? Hvad må man, når det gælder bæredygtighed? Hvordan undgås greenwashing? Og hvordan engagerer vi vores kunder?

Oplægsholder: Offentliggøres snarest

Kl. 08:00 – 13:00

Program følger

Medlemsskab?

Udfyld kontaktformularen

Tidligere møder

Hvordan styrker vi uddannelserne og uddannelsesudbuddet i vækstbyerne? Hvordan tiltrækker vi studerende?

kl. 08:30 – 13:00

Session 1: Arbejdskraft
Hvordan ser det ud med beskæftigelsen og hvad kan vi forvente de næste 5, 10, 20 år? Hvordan kan vi løse udfordringerne?

Oplægsholdere:
Mads Peter Klindt, lektor, Aalborg Universitet
Michael Stubbe, Vice President HR, Kamstrup

Session 2: Tiltrækning af studerende
Hvordan kan vi tiltrække studerende til vores byer? Hvad skal der til for at de finder dem attraktive? Via en case kigger vi nærmere på mulighederne.

Oplægsholder: Kristian May, direktør, BRF Fonden

Vi tager en eftermiddag på inspirationstur rundt i Aarhus. 

kl. 13:00 – 17:30

Godsbanen
Godsbanen er et kulturelt kraftcenter, der huser i den gamle Godsbanegård i Aarhus K. Her kan man opleve udstillinger, teater, oplæsninger, koncerter, markeder, og man kan nyde en god middag eller en kop kaffe i restauranten. Man kan også arbejde i værkstederne og projektlokalerne, deltage i et af de mere end 400 årlige arrangementer eller gå en tur på taget. Arkitekturen er et besøg værd i sig selv. Alt dette vil Tina Hjardgaard og Marianne Grymer Bargeman vise os og fortælle mere om på en guidet tur på Godsbanen.

Rundvisere og fortællere:
Tina Hjardgaard, leder, Godsbanens driftsorganisation
Marianne Grymer Bargeman, leder, Den Selvejende Institution Godsbanen

Kongelunden
I mere end hundrede år har byens borgere brugt Kongelunden rekreativt, når man skulle samles, motionere, more sig eller blot nyde nærheden til skov og vand. I 2026 står et nyt stadion for enden af Stadion Alle færdigt og en opdateret idrætspark er ved at forme sig i Kongelunden. En udviklingsplan for hele området vil sikre, at det største, sammenhængende, bynære rekreative område i Aarhus også i fremtiden er aarhusianernes foretrukne samlingssted. Vi får en guidet tur i området og bliver klogere på planerne, der skal række flere generationer frem.

Rundviser og fortæller: Alvaro Arriagada, projektdirektør, Kongelunden

Salling Roofgarden
Salling Roofgarden er Danmarks nye store urbane have i 6. sals højde over Aarhus. Her kan man tage et pusterum i den blomstrende oase, der mellem træer, himmelgynger og kunstværker inviterer indenfor til samvær, fællesskab og eftertanke under åben himmel. Et besøg på Salling Roofgarden giver et 360 graders udsigt rundt i Aarhus’ horisontlinje. Marianne Bedsted vil fortælle mere om Roofgarden og arbejdet med et opføre den.
Vi slutter af med bobler og snacks.

Fortæller: Marianne Bedsted, CEO, Salling

Hvilken vej skal vi gå, når det kommer til energiforsyning? Er infrastrukturen på plads? Og hvad skal der rent faktisk til, for at vi bliver mere bæredygtige?
 
kl. 08:00 – 13:00
 

Session 1: Energiforsyningen
Hvad skal der ske med energiforsyningen i fremtiden? Hvilke implikationer og muligheder bringer det med sig?Og hvad med infrastrukturen til energiforsyningen?

Oplægsholdere: Bjarne Munk Jensen, adm. direktør, Kredsløb


Session 2:
CO2 skatten
En ekspert gør os klogere på den meget omtalte CO2-skat – dens betydning for økonomien og ikke mindst dens implikationer.

Oplægsholder: Michael Svarer, professor, Aarhus Universitet

Hvordan sikrer vi en stærk og sund udvikling af kultur- og idrætstilbuddene i vores byer? Hvordan markedsfører man sin by og kommune?

kl. 08:30 – 13:00

Session 1: Kulturen som vækstdriver
Hvordan kan vi udvikle kultur- og idrætstilbuddene, så de kan være med til at styrke udviklingen i byerne?

Oplægsholdere:
Frans Hammer, næstformand, Danmarks Idrætsforbund
Jan Christensen, CEO, Musikhuset Aarhus

Session 2: Branding og markedsføring
Vi kigger nærmere på, hvordan man kan brande og markedsføre kommunen.

Oplægsholder: Christian Have, ejer, HAVE

Hvordan tiltrækker vi nye borgere til vores byer? Hvilke globale trends kan og bør vi bruge i udviklingen af byrummene? Hvordan vil vi bo i fremtiden? Hvad skal der til for at gøre det lettere for borgere og erhvervsliv at leve bæredygtigt?

08:30 – 20:00

Session 1: Tiltrækningen
Vi ønsker alle byer og kommuner i vækst, herunder at tiltrække borgere. Hvordan sikrer vi at det bliver en bæredygtig vækst, så både borgere og by kan ånde?

Oplægsholder: Simon Kjær Hansen, director, Crown Princess Mary Center

Session 2: En dygtig by
Hvilke stærke, globale trends ser vi i udlandet inden for udvikling og urban design? Hvordan kan vi bruge det i udviklingen af attraktive byrum i vores byer? En ekspert gør os klogere.

Oplægsholder: Liselott Stenfeldt, director, Gehl

Session 3: Hvordan skal vi bo?
Hvordan vil borgerne bo nu og i fremtiden? Er der alternative måder at bo på, der vil vinde frem? Vi dykker ned i udviklingen på boligområdet, og de krav borgerne stiller til byernes udvikling fremad.

Oplægsholder: Jesper Bo Jensen, CEO og fremtidsforsker, Fremforsk

Session 4: Den grønne omstilling
Hvordan kan vi gøre det let for borgere og erhvervsliv at leve bæredygtigt? Hvad skal der til? En ekspert gør os klogere.

Oplægsholder: Tom Heron, direktør for bæredygtighed, digitalisering, planlægning og miljø, NIRAS

Session 5: Grøn omstilling som vækstdriver
Grøn omstilling kan for mange ses som et nødvendigt onde, men bør vi i stedet se det som en fantastisk mulighed for at styrke udviklingen og væksten af vores kommuner?

Oplægsholder: Søren Hermansen, direktør, Energiakademiet

Hvordan har vores byer udviklet sig de seneste 100 år? Hvordan udvikler vi bedst vores byer gående fremad?

kl. 08:30 – 13:00

Session 1: Udviklingen de sidste 100 år
Hvad er der sket i vores byer de sidste 100 år? Vi kigger nærmere på, hvad fundamentet er for den videre udvikling. Formålet er at skabe en fælles forståelse og grundlag for debat.

Oplægsholder: Søren Bitch Christensen, stadsarkivar, Aarhus stadsarkiv

Session 2: Strategisk byudvikling
Hvad er de vigtige udviklingsspørgsmål for de jyske vækstbyer? Og hvordan forholder vi os til dem?

Oplægsholder: Lars Krarup, bestyrelsesformand, Realdania

Et medlemskab giver adgang til de fem årlige møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne. Prisen for medlemskab er kr. 20.000 ex. moms. pr. år.

Om Laura Hay Uggla

Laura Hay Uggla er tidligere politisk leder for Venstre i Aarhus og rådmand, først for Sociale Forhold og Beskæftigelse og senere for Teknik og Miljø. Hun har læst jura ved Aarhus Universitet og gennem studietiden været aktiv i studenterpolitik, hvor hun blandt andet var en del af Djøf Studerendes bestyrelse og repræsentant i foreningen Advokater og Advokatfuldmægtige.

Laura Hay Uggla blev første gang valgt ind i Aarhus Byråd i 2005. Ved kommunalvalget i 2009 blev hun valgt ind igen og var den helt store stemmesluger. I 2012 meddelte hun, at hun ikke ville stille op til det kommende kommunalvalg. I dag har Laura Hay Uggla adskillelige bestyrelsesposter, blandt andet ved ARoS, Løvbjerg Ejendomme og Huset Venture.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Det geopolitiske marked

  Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

  Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor […]

  Læs mere
 • Fødevarer

  Mødeleder Henrik Vinther Olesen

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation […]

  Læs mere
 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

  Læs mere
 • Shipping og transport

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og krigen i Ukraine har etableret sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Skyhøje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der […]

  Læs mere
 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

  Læs mere
 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer […]

  Læs mere
 • Turismeindustrien

  Mødeleder Poul Dalsgaard

  Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det […]

  Læs mere
 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

  Læs mere
 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

  Læs mere
 • Ledelse i civilsamfundet

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af […]

  Læs mere
 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

  Læs mere
 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Stine Hindby

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

  Læs mere
 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]

  Læs mere