Børn og digitalisering

Mødeleder Stine Liv Johansen

Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. Men hvordan skal daginstitutioner, skoler, lærer- /pædagoguddannelserne og kommuner håndtere de udfordringer for børnenes trivsel og læring, der kommer i kølvandet af, at de fra helt små lever en stor del af deres liv digitalt og online – og delvist erstatter direkte menneskelig kontakt med digitale spil, sociale medier, YouTube og algoritmernes nudging? Og omvendt: Hvordan understøtter de fagprofessionelle de trivsels- og læringsmæssige fordele, som de mange timers skærmtid giver børn og unge i en stadigt mere digitaliseret verden? Det fokuserer JP Aurora nu på i en ny masterclass for udvalgte ledere med et overordnet ansvar for de digitale børn og unges trivsel og læring: områdeledere af daginstitutioner, ledere af folke- og efterskoler, lærer- og pædagoguddannelserne samt kommunale chefer i børn og unge-forvaltninger. Deltagerne får samtidig inspiration fra eksperters og forskeres oplæg samt fra succesfulde cases.

Stine Liv Johansen fortæller

Kommende møder

Alle møder afholdes i Jyllands-Postens domicil – Mediebyen 3, 8000 Aarhus C – med mindre andet er nævnt.

Medlemsskab?

Tidligere møder

Hvordan sikrer vi digital dannelse? Hvordan forstår vi begrebet, og hvad skal der til for at medarbejdere, børn og unge kan være sammen om den digitale undervisning?

kl. 08:00-13:00

Session 1: Opsummering 
Hvad har vi gennemgået, og hvilke pointer tager vi med os fra forløbet?

Session 2: Workshop
Vi danner en model, der kan facilitere diskussioner i medlemmernes organisation. Formålet er at være i stand til at foregribe de svære valg, når det gælder undervisning og digitalisering.

Facilitator: Stine Liv Johansen, lektor, Aarhus Universitet

Hvilke kritikpunkter kan den nuværende nationale strategi have? Og hvordan får vi indflydelse lokalt? Vi får indblik i debatten om strategi og digitalisering.

kl. 08:00-13:00

Session 1: En ny national strategi?
Har vi undervurderet de teknologiske værktøjers påvirkning på undervisningen? Vi får perspektiv på en anden slags national strategi.

Oplægsholder: Martin Ingemann, rektor, Egaa Gymnasium

Session 2: Strategi set fra kommunens blik
Vi får indblik i det arbejde, der sker, når kommunen udvikler og implementerer digitale strategier. Hvordan bliver vi hørt? Hvordan kan vi bidrage?

Oplægsholder: Jakob Neergaard Hausted, specialkonsulent, Silkeborg Kommune

Session 3: Hvad skal skolen kunne?
Med baggrund i teknologiforståelses-faget, kigger vi kritisk på, hvad skolen skal kunne, når det gælder elever og læreres teknologiforståelse.

Oplægsholder: Mikala Hansbøl, seniorforsker, Center for Anvendt Skoleforskning

Hvilke kompetencer kræves der af personale og forældre, når børn i stigende grad er digitale? Vi besøger Spinderihallerne i Vejle, hvor vi får indblik i de teknologiske tilbud, som børn og unge bruger i dag.
 
kl. 08:00-13:00
 
Session 1: Personalets kompetencer
Hvordan sikrer vi, at fagpersonalet kan indgå i en meningsfuld relation med børn af teknologien?
 
Oplægsholdere:
Malene Skjærris, institutionsleder, Paddehatten
Jakob Knudsen, udviklingskonsulent, Vejle Kommune
 
Session 2: Forældrenes kompetencer
Hvilke krav skal der stilles til forældrenes digitale kompetencer? Hvad kan vi som institution hjælpe med, når det gælder social skævhed i det digitale?
 
Oplægsholder: Jonas Ravn, seniorrådgiver, Center for Digital Pædagogik
 
Workshop: FabLab
Vi får indførelse i og prøver kræfter med, hvordan børn og unge skaber deres egen læring i et teknologi-værksted.
Hvordan påvirkes børnenes verden af teknologien, og hvilke dynamikker er der på spil? Vi dykker ned i dette, samt hvordan teknologi kan understøtte børns fordybelse og koncentration.
 
kl. 08:00 – 20:00
 
Session 1: Hvordan lærer vi bedst?
En ekspert indfører os i ‘det eksperimenterende fællesskab’, ‘det åbne laboratorium’, ‘den deltagende underviser’, ‘den fleksible mødeplads’ og ’trans-glokal legekultur’ som pædagogisk strategi for børn og unges leg og læring.
 
Oplægsholder: Klaus Thestrup, lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
 
Session 2: Gaming
Hvorfor er spillenes verden så dragende? Hvornår går det galt og hvorfor?
 
Oplægsholdere:
Anne Mette Thorhauge, lektor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet
Johan Eklund, psykolog, Forskningsklinikken for Ludomani
 
Session 3: Behind the scenes: Undervisning som engagerer
Vi får præsenteret en succes i online læring. Sofaskolens fadder, Aslak Gottlieb, vil illustrere, hvordan projektet engagerer og involverer børn og unge igennem digitale værktøjer.
 
Oplægsholder:
Aslak Gottlieb, undervisningskonsulent og skaber af Sofaskolen
 
Session 4: Når læring bliver leg
Vi får indblik i, hvordan læring kan blive til kompetencer igennem leg og fællesskaber.
 
Oplægsholder: Louise Overgaard, generalsekretær, Coding Pirates
 
Session 5: LEGO og børns digitale sikkerhed
Hvordan arbejder LEGO med børns engagement og sikkerhed
 
Oplægsholder: Marie Enemark Olsen, director, responsible child engagement, LEGO
 
Afrunding:
 
Rundvisning v. Jyllands-Posten og fællesmiddag.
Hvad er viden og myte, når det gælder børn, unge og teknologi? Hvad er institutionernes rolle i spændingsfeltet mellem barn, forældre og institution? Kan vi spå om, hvordan fremtiden for vores skole ser ud?
 
kl. 08:00-13:00
 
Session 1: Hvad ved vi om brugen?
Vi bliver opdateret på, hvad der er myte og fakta i børn og unges møde med teknologien.
 
Oplægsholder: Andreas Lieberoth, lektor, Aarhus Universitet
 
Session 2: Her er vi nu
Vi spår ud i fremtiden. Kan vi forudse, hvordan skolen kommer til at se ud? Hvordan leger, lærer og udvikler vi os?
 
Oplægsholder: Stine Liv Johansen, lektor, Aarhus Universitet
 
Session 3: En skole til den digitaliserede verden
Hvad skal der ske på skoleområdet for at håndtere nogle af de problematikker, vi ser? Hvilke krav stiller det til institutionerne?
 
Oplægsholder: Mikkel Hjorth, docent, VIA University College

*Et års medlemskab giver adgang til fem møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne. Gebyret for deltagelse er kr. 16.500 ex. moms. pr. år.

Om Stine Liv Johansen

Stine Liv Johansen er Lektor ved Center for Børns Litteratur og Medier ved Aarhus Universitet og tidligere formand for Medierådet for Børn og Unge. Stines forskning fokuserer på børn og unges møde med teknologien, heriblandt hvordan teknologien påvirker deres leg, dannelse og sociale relationer. I 2022 vandt hun Døssing-prisen for “hendes store indsats for at styrke debatten om udviklingen af det digitale samfund … og digital dannelse i børnehøjde.”

Som forsker og fagperson har Stine stor indsigt i, hvilken påvirkning digitaliseringen har på børns udvikling og hverdag. Hendes vedholdenhed i at bringe fakta frem for myter ind i diskussionen har gjort hende til en af Danmarks førende eksperter i børns digitale dannelse. Stine kobler forskning og praktisk viden på en måde, der sikrer sammenspil mellem begge, og dermed det bedste fundament for børns trivsel og udvikling.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Det geopolitiske marked

  Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

  Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor […]

 • Fødevarer

  Mødeleder Henrik Vinther Olesen

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation […]

 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

 • Globale handelsstrømme

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og krigen i Ukraine etablerede sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Høje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der kan påvirke […]

 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Turismeindustrien

  Mødeleder Poul Dalsgaard

  Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det […]

 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

 • Ledelse i civilsamfundet

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af […]

 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Frank Jensen

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]