Det geopolitiske marked

Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor markedet ikke kunne skaffe nok hænder og hoveder til at følge med.

På mange måder viste 2022 sig at være ‘the perfect storm’, hvor hændelser, der ikke kunne forudsiges, stødte sammen med faktorer, hvis påvirkning vi længe havde forudset, men måske ikke forberedt os tilstrækkeligt på.

JP Auroras videns- og visionsgruppe ‘Det geopolitiske marked’ fokuserer på den viden, der er nødvendigt, hvis vi skal foregribe udfordringerne og gribe mulighederne i det internationale marked. Gennem oplæg fra eksperter og gennem vidensdeling bliver medlemmerne præsenteret for de perspektiver, der sikrer, at vi kan være på forkant, samt kritiske perspektiver fra en verden i udvikling. Formålet er at sørge for, at beslutninger kan træffes på et grundigt fundament.

Charlotte Flindt Pedersen fortæller

Kommende møder

Alle møder afholdes i Jyllands-Postens domicil – Mediebyen 3, 8000 Aarhus C – med mindre andet er nævnt.

EU’s naboskab er mere og mere fjendtligt og ustabilt, stormagtskonkurrencen mellem Kina og USA trækker ind i Europa, og klimaændringer og energispørgsmål udgør stadig voksende økonomiske, sociale og geopolitiske udfordringer. Ligeledes rammes unionen af destabiliserende faktorer som Ruslands krig i Ukraine og relationen til den vigtigste alliancepartner, USA, hvor den politiske udvikling efter denne præsidentperiode er uvis. I et sådant miljø er EU nødt til at genoverveje, hvordan det handler på den globale scene for at beskytte sin velstand og sikkerhed. Hvordan ser fremtiden for EU ud? Og hvilken rolle vil Danmark få i en global økonomi, der er mere regional?

kl. 12:00 – 20:00

En forandret union
Et USA, der fører protektionistisk industripolitik, og et Kina, der kontrollerer mange af de ressourcer, vi skal bruge, er blot to af de geopolitiske tendenser, der påvirker EU. Hvordan passer EU’s nye industripolitik ind i forhold til de globale tendenser og hvordan vil EU undgå at komme i klemme mellem Kina og USA?

Oplægsholder: Ditte Maria Brasso Sørensen, chefanalytiker, Tænketanken Europa

Danmarks arbejde i EU
Krigen i Ukraine har ikke kun skabt et tysk Zeitenwende, men også et helt nyt gear i EU. På områder som energi, forsvar og sikkerhed, industripolitik, digitalisering, migration er der helt nye tiltag og ikke mindst spørgsmålet om optagelse af nye medlemslande. I 2025 overtager Danmark formandskabet for Rådet for EU. Hvad vil vi opnå med formandskabet? Hvilke prioriteter er vigtige, ikke mindst for danske virksomheder?

Oplægsholder: Jonas Bering Liisberg, fhv. ambassadør og direktør for europapolitik og aktis, Udenrigsministeriet

Refleksion og diskussion

Europas nye geoøkonomiske aktivisme
EU står over for en fundamental kursændring i sammentækningen af sin sikkerheds- og handelspolitik. En omfattende brug af sanktioner og andre geoøkonomiske instrumenter, der skal styrke Europas økonomiske sikkerhed, betyder, at virksomheder selv kan blive sikkerhedspolitiske aktører. Hvilke pejlemærker agerer EU, og særligt store medlemslande som Tyskland og Frankrig, efter, og hvordan kan virksomheder bedst forberede sig på den nye geoøkonomiske virkelighed?
 

Oplægsholder: Kim B. Olsen, associate fellow, Alfred von Oppenheim Center for European Policy Studies

Fællesmiddag

Indien, Japan, Indonesien, Sydkorea og Singapore. I en verdensorden mindre domineret af stormagter har mellemmagterne mulighed for et ambitiøst manøvrerum – men vil de bruge det? Vi kigger på strategier og potentiale for Asiens mellemagter og spørger, om de bliver et alternativt til Kina.

kl. 12:00-16:30

Sydøstasien og Kina
Hvad er Kinas interesser i Sydøstasien? Og hvilken manøvrerum har mellemmagterne individuelt, og i regionssamarbejdet ASEAN?

Oplægsholder: John Nielsen, tidligere ambassadør og senioranalytiker, DIIS

Konflikternes konsekvenser for Danmark
Kinas interesser i Asien kan komme i konflikt med resten af kontinentets lande. Hvad vil det betyde for Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik? Og hvilke konflikter og interesser skal vi især være opmærksomme på?

Oplægsholder: Camilla Tenna Nørup Sørensen, lektor, Forsvarsakademiet

De latinamerikanske markeder har længe været fremhævet for deres potentiale. Hvad kan vi forvente? Hvad er regionens stædige udfordringer? En del af løsningen kunne være de regionale samarbejdsorganisationer. Hvordan fungerer de?

kl. 12:00-16:30

The geopolitics of Latin America
What role does Latin America play in the wider geopolitical context? How is the continent affected by conflict in Europe and China’s strategy in Asia? And what role can we expect in the future from countries such as Mexico?

Oplægsholder: Norma Pensado Moreno, Ambassador of Mexico to the Kingdom of Denmark (TBA)

The business case of Argentina
Denmark has recently closed its embassy in Argentina, due to a wider restructuring of the foreign service. How does it affect coorperation and trade? What is the state of the economy, and what’s the problem with the emerging markets-perspective?

Oplægsholder: Conrado Solari-Yrigoyen, Ambassador of the Argentine Republic to the Kingdom of Denmark

Afrika er verdens andenstørste kontinent, men er også det fattigste. De seneste årtier har der foregået en regulær kamp om kontinentets potentialer, og Kina har umiddelbart lagt sig i førertrøjen – blandt andet gennem enorme lån til infrastruktur-projekter. Hvad er fremtiden, og hvordan sikrer vi en holdbar udvikling af landenes forbrugere, økonomier, og markedsrelationer?

kl. 12:00-16:30

Gældskrisen i Afrika
Mange af de Afrikanske lande har optaget enorme mængder gæld i de seneste år. Hvilke risici skaber det for deres markeder?

Oplægsholder: Svend Roed Nielsen, fhv. ambassadør og seniorrådgiver, Tænketanken Europa

Opbygningen af stabile stater
I årtier har Afrika oplevede interventioner i deres konflikter. Hvad er det, der gør, at Afrika oplever stædige kriser, og hvad betyder konflikterne og interventioner for deres statsopbygning og markedsrelationer?

Oplægsholder: Katja Lindskov Jacobsen, seniorforsker, Københavns Universitet

Afrika som marked
Hvordan er oplevelsen af at agere på det Afrikanske marked? Hvilke muligheder og potentialer er der?

Oplægsholder: Arla Foods

Er Ruslands indtog i Ukraine de sidste krampetragtninger fra en faldende stormagt, eller er det begyndelsen på et marked splittet i to – ét for vesten og ét for Rusland og Kina? Hvilken udvikling kan vi forvente for de regionale økonomier og eksportmarkedet? Og hvad kan vi lære fra Ukraine-krigen?

kl. 12:00-16:30

Program følger

I det internationale marked er sanktioner ofte anvendt som et strategisk værktøj overfor lande, der træder ved siden af. De påvirker selvfølgelig landet, men de påvirker i høj grad også de virksomheder, der opererer på markedet. Spørgsmålet er bare: virker de? Og hvis de gør, hvilke er så mest effektive? 

kl. 12:00-16:30

Program følger

kl. 12:00-19:00

Program følger

Et medlemskab giver adgang til fem årlige møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne. Prisen for medlemskab er kr. 25.000 ex. moms. pr. år.

Medlemsskab?

Om Charlotte Flindt Pedersen

Charlotte Flindt Pedersen er direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab og har i over 25 år arbejdet med menneskerettigheder, geopolitiske rammer for dansk udenrigspolitik, udvikling og formidling i internationalt regi. Hun har især arbejdet med reformer af offentlige organisationer i lande i transition, samt som leder af det internationale arbejde på institut for Menneskerettigheder. Charlotte sidder i flere bestyrelser med fokus på international udvikling og samarbejde, og hun er en del af Udviklingspolitisk Råd, der yder strategisk og faglig rådgivning til Udenrigsministeriet.

Charlotte har bred erfaring med at se internationale risici og -udviklingsmuligheder i en strategisk ramme, og hvilke usynlige faktorer der kan afspore et ellers veltilrettelagt projekt. Hun kommer til at trække på sit store netværk i det internationale samfund og vil være i stand til at perspektivere udfordringer og løsninger til specifikke kontekster.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Det geopolitiske marked

  Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

  Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor […]

 • Fødevarer

  Mødeleder Henrik Vinther Olesen

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation […]

 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

 • Shipping og transport

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og krigen i Ukraine har etableret sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Skyhøje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der […]

 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Turismeindustrien

  Mødeleder Poul Dalsgaard

  Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det […]

 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

 • Ledelse i civilsamfundet

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af […]

 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Stine Hindby

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]