Energi

Mødeleder Steen Stavnsbo

Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve en mere målrettet indsats, godt hjulpet på vej af viden og et effektivt samarbejde imellem virksomheder og offentlige myndigheder – et samarbejde, der er kraftigt udfordret af den energikrise, vi står i.

Derfor danner JP Aurora nu en ny videns- og visionsgruppe, som vil diskutere fremtidens energiløsning.

Gruppen vil samle relevante aktører fra forskellige sektorer med det formål at skabe et rum, hvor det er muligt at dele udfordringer og bygge bro – alt sammen baseret på et tungt videns-fundament.

Medlemmer vil blive udfordret og inspireret af stærke oplægsholdere, cases fra ind- og udland, og studieture, ligesom der vil være rum til at udveksle viden om og idéer til, hvordan vi forbedrer Danmarks energiforsyning.

Steen Stavnsbo fortæller

Kommende møder

Alle møder afholdes i Jyllands-Postens domicil – Mediebyen 3, 8000 Aarhus C – med mindre andet er nævnt.

JP Aurora inviterer til fællesmøde for videns- og visionsgrupperne Energi og Shipping og transport. Fokus for dagen vil være bæredygtige brændstoffer og Power-to-X set fra producent- og aftagersiden. 

kl. 08:30 – 13:00

Fra energi til brændstof – hvad vil vi købe?
En klimatilpasset fremtid kræver, at vi får industrien med. Her er elektrificering og bæredygtige brændstoffer udråbt som løsningerne, der skal sikre, at vi kan levere med en reduceret CO2-påvirkning. Men hvad er der reelt et marked for? Hvad kan vi påvirke, og hvilken vej skal vores investeringer løbe, hvis vi skal sikre innovative løsninger? Vi hører, hvordan en industrigigant som MAERSK vil navigere udfordringerne.

Oplægsholder: Offentliggøres snarest.

Produktionen – investeringerne og deres tålmodighed
Energiselskabers investeringer i bæredygtige brændstoffer står over for udfordringer såsom teknologisk kompleksitet og omkostningerne ved at etablere den nødvendige infrastruktur. Det kræver med andre ord betydelig kapital – og ikke mindst tålmodighed – i et skiftende energilandskab. Vi hører mere om forventningerne til fremtidens marked.

Oplægsholder: Bo Larsen, CCO, Makeen Energy

Investeringer i energiinfrastruktur er ofte milliardprojekter. Det kræver betydelig kontrol og indsigt i afkast og risici, hvilket, som vi har set, kan have stor betydning for de individuelle virksomheder. Vi kigger på de kommende prioriteter og fremtiden for de store projekter.

kl. 15:30 – 19:00

Energinets nye virkelighed
Vi får en opdatering fra Energinet om elnettets potentielle fremtid. Hvilke behov kigger vi ind i, og hvilke løsninger? På få år er der sket et markant skift i velviljen og efterspørgslen på udvidelsen af energiinfrastrukturen. Vores elnet skal kunne klare udbygningen af vedvarende energi. Men hvordan oplever Energinet forventningerne til deres rolle?

Oplægsholder: Mads Keller, Seniorøkonom, Energinet

Udviklingen set fra investeringsselskaberne
Pensions- og investeringsselskaberne investerer på forskellige måder i den grønne omstilling. Forskellen ligger især i graden af involvering og risiko, f.eks. ved aktive- vs. selskabsinvesteringer. Vi hører mere om, hvordan selskaberne ser branchen, og hvordan både investeringerne og investeringsmulighederne kunne tænkes at udvikle sig fremover.

Oplægsholder: Offentliggøres snarest.

Medlemsskab?

Tidligere møder

Den 6-9. juni var der valg til Europaparlamentet, hvor der vælges repræsentanter for perioden 2024-2029. Valget har stor betydning for energiindustrien, da parlamentet er med til at forme EU’s klimamål. Hvad kan vi forvente fra valget? Og EU’s energipolitik i fremtiden?

08:30 – 13:00

En opdatering om EU’s potentielle kampe
Valget er netop overstået, og det kan have betydning for energibranchen. EU har nemlig været en stor drivkraft i rammevilkår og projekter, der skal sikre den grønne omstilling, men ikke alle er lige begejstrede for klimapolitikken. Kan vi allerede nu se nogle potentielle slåskampe?

Oplægsholder: Ditte Maria Brasso Sørensen, Analyse- og programchef, Tænketanken Europa

Et EU efter 10. juni
Selvom valgets betydning næppe bliver tydelig med det samme, kan vi forvente et EU, der tegner andre linjer. Hvad betyder det for energivirksomheder ift. vigtige politiske redskaber såsom grøn regulering og -støtte, samarbejdspolitik og geopolitiske alliancer? Vi dykker ned i erhvervslivet efter valget.

Oplægsholder: Rikke Wetendorff Nørgaard, chef for Europapolitik, Dansk Industri

Danmark er fortsat ambitiøse med nye væksteventyr inden for vedvarende energi, og det kan være gavnligt at følge med udviklingen – både det specifikke og tekniske og de store strategier. Vi hører fra dem, der udvikler og planlægger fremtidens energiforsyning.

12:30 – 20:00

Om Haldor Topsoes hydrogenfabrik
Vi hører om Danmarks største investering i produktionsfaciliteter til hydrogen.

Oplægsholder: Kim Hedegaard, Chief Executive Officer, Power-to-X, Topsoe

CO2-fangstens potentialer
Der er enorm interesse for CO2-fangst i branchen lige nu. Lagring af CO2 i undergrunden er hyldet som måden, hvorpå vi faktisk kan sikre en negativ udledning af CO2. Men hvordan vil det fungere i praksis? Hvad er business-casen og potentialerne? Vi hører om et konkret forslag fra Aarhus.

Oplægsholder: Emil Damkjær Herløv Hansen, projektleder for forretningsudvikling, Kredsløb

Fremtidens kraftvarmeværker
Bæredygtig biomasse har spillet en central rolle i Danmarks omlægning fra kul og gas. Men i fremtiden forventes biomasse at spille en mindre rolle. Hvilken energiforsyning kan vi forvente i stedet?

Oplægsholder: Ole Thomsen, senior vice president, Ørsted

Vi kigger ind i de projekter, der på nuværende tidspunkt er under opsejling, og hvad der nu og i fremtiden bliver de næste store udfordringer.

kl. 08:30 – 13:00

Atomkraft – en mulig ny energikilde?
Vi bliver klogere på atomkraft. Hvordan ser potentialet for atomkraft i Danmark ud?

Oplægsholder: Hans Otto Uldall Fynbo, Professor, Professor, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Nybrud i energien
For at sikre en hurtig og effektiv omlægning til vedvarende energikilder, må erhvervslivet og forskningen snakke sammen. Men hvordan ser den nyeste forskning ud? Og hvor kan forskningen guide industrien?

Oplægsholder: Brian Vad Mathiesen, professor, Aalborg Universitet

Vi kigger ind i de projekter, der på nuværende tidspunkt er under opsejling, og hvad der nu og i fremtiden bliver de næste store udfordringer.

kl. 08:30 – 13:00

Atomkraft – en mulig ny energikilde?
Vi bliver klogere på atomkraft. Hvordan ser potentialet for atomkraft i Danmark ud?

Oplægsholder: Hans Otto Uldall Fynbo, Professor, Professor, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Nybrud i energien
For at sikre en hurtig og effektiv omlægning til vedvarende energikilder, må erhvervslivet og forskningen snakke sammen. Men hvordan ser den nyeste forskning ud? Og hvor kan forskningen guide industrien?

Oplægsholder: Brian Vad Mathiesen, professor, Aalborg Universitet

Vi dykker ned i erfaringerne og den nyeste viden om energi og forsøger at spå om fremtidens næste eksporteventyr.
 

kl. 08:30 – 13:00

Værdien af de danske erfaringer
Danske styrkepositioner bidrager til den globale grønne omstilling. Vi får indsigt i, hvordan teknologier og erfaringer bliver efterspurgt og anvendt af internationale samarbejdspartnere, og hvordan vidensdeling fungerer internationalt.

Oplægsholder: Tilde Hellsten, kontorchef, Center for Global Rådgivning

Hvad er carbon capture?
Carbon capture kan være en af løsningerne, hvis vi ønsker at holde påvirkninger fra klimakrisen for døren. Men hvordan fungerer det, og hvordan ser kontrakter, prissætning og forventningerne ud?

Oplægsholder: Lars Ditlev Mørck Ottosen, professor og institutleder på Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet, & principal investigator ved Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center

Flowbatterier
Vi får indblik i den nyeste forskning om flowbatterier.

Oplægsholder: Anders Bentien, professor, Aarhus Universitet og medstifter, Visblue

Hvad er det, Danmark kan, som andre lande ikke kan? Og hvordan sikrer vi, at vi ikke taber vores førerpositioner?
 

kl. 08:00 – 13:00

Biogas og dens betydning
Danmark har en førerposition på biogas – hvad betyder det for vores energiforsyning og eksportmuligheder?

Oplægsholder: Ole Hvelplund, CEO, Nature Energy

Fremtiden for vind
Hvordan ser en af verdens førende vindmølle-virksomheder på fremtiden for vindenergi?

Oplægsholder: Eva Larsen, head of public affairs nordic, Vestas

Interview: Markedet, set fra trading perspektiv
Hvordan ser energimarkedet ud for en af Danmarks største trading-virksomheder?

Oplægsholder: Helle Østergaard, CEO, Danske Commodities

Energiforsyning er også energisikkerhed, og energien spiller dermed en nøglerolle i den geopolitiske virkelighed. Men hvordan ser denne ud? Vi dedikerer dagen til emnet.
 

kl. 12:30 – 20:00

Omverdenens påvirkning
Hvordan driver vi virksomhed i nutidens politiske klima? Hvordan påvirker tendenser tankegangen? Og hvad er strategien?
 

Oplægsholder: Thorvald Spanggaard, projektdirektør, European Energy

EU efter ‘Inflation Reduction Act’ 
Hvilken rolle kan vi forvente fra EU, når Europas forsyningssikkerhed ikke længere er garanteret?

Oplægsholder: Anders Overvad, chefanalytiker, Tænketanken Europa

Panel: Danmark i en ændret verden
Imens Europa forsøger at gøre sig fri fra Russisk gas, har Kina øget deres russiske energiimport med et trecifret milliardbeløb. Hvad betyder situationen for Norden? Og måske Nordens sikkerhedspolitiske situation?

Oplægsholdere:
Ole Rydahl Svensson, afdelingschef for public affairs EU & DK, Green Power Denmark
Adam Sparre Spliid, vicedirektør, grønt diplomati og klima, Udenrigsministeriet

Fællesmiddag

Hvad er status på energisektoren, sådan som det ser ud i dag? Hvilke tendenser ser vi, og hvilke udfordringer mangler vi at få løst?

kl. 08:00 – 13:30

Energiens infrastruktur
Hvordan har energinettet egentlig udviklet sig? Og hvordan har udviklingen skabt stædige problemer for os i dag?

Oplægsholder: Mads Keller, seniorøkonom, Energinet

Fremtidens udfordringer (På engelsk)
2022 var et skelsættende år. Men hvad har det lært os, og hvor er markedet på vej hen?

Oplægsholder: Rishab Krishna Shrestha, senior analyst, Wood Mackenzie

Uden Russisk gas
Hvordan udvikler vi os frem mod 2050, når vi lukker for den Russiske gas? Og hvad skal der ske med den grønne omstilling?

Oplægsholder: Gorm B. Andresen, lektor, Aarhus Universitet

 

 

Et medlemskab giver adgang til fem årlige møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne. Prisen for medlemskab er kr. 25.000 ex. moms. pr. år.

Om Steen Stavnsbo

Steen Stavnsbo har en 30-årig erhvervskarriere som topleder og bestyrelsesmedlem bag sig i en række danske og udenlandske virksomheder, primært indenfor vind og solenergi sektoren. Steen var desuden medlem af styregruppen for Forsvarets Klimapartnerskab (KP14) 2021-2022 og erhvervslivets repræsentant i Aarhus Kommunes Bæredygtighedsudvalg 2018-2021. Han er tidligere konservativ byrådsmedlem og har bl.a. siddet i Teknisk Udvalg i Aarhus Byråd fra 2014 til 2017 og igen i 2022, hvor han fungerede som rådmand for Teknik og Miljø. Under hans rådmandspost sad han i KLs Klima og Miljøudvalg, indtil august 2022 hvor han indstillede sin politiske karriere.

I dag er Steen aktiv som professionelt bestyrelsesmedlem og som strategisk rådgiver for bl.a. Ventient Energy, en af Europas største uafhængige vindenergi operatører, samt som direktør og medejer i Clean Energy Invest, der udvikler, ejer og drifter vind og solenergi anlæg i Danmark og i Tyskland.

Steen har i kraft af sit virke og sine erfaringer fra den private sektor, den offentlige sektor, og sit politiske virke en væsentlig indsigt i, hvilke energipolitiske og forsyningsmæssige udfordringer vi ser frem mod 2030 i Danmark og i Europa og længere frem mod målet om et klimaneutralt Danmark i senest 2050.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Det geopolitiske marked

  Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

  Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor […]

 • Fødevarer

  Mødeleder Henrik Vinther Olesen

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation […]

 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

 • Globale handelsstrømme

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og krigen i Ukraine etablerede sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Høje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der kan påvirke […]

 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Turismeindustrien

  Mødeleder Poul Dalsgaard

  Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det […]

 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

 • Ledelse i civilsamfundet

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af […]

 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Frank Jensen

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]