Fødevarer

Mødeleder Henrik Vinther Olesen

For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation og udvikling i alle dele af værdikæden – fra produktionen og fremstillingen til pakningen og afsætningen.
Derfor danner JP Aurora nu en videns- og visionsgruppe, der vil stille skarpt på branchens udvikling, udfordringer og muligheder.

En mere bæredygtig fødevareproduktion kræver et bredt, ambitiøst samarbejde, og gruppen vil derfor sammensætte aktører over hele værdikæden.

Deltagerne bliver inspireret og udfordret af stærke oplægsholdere og cases fra ind- og udland, ligesom de udveksler viden om og idéer til, hvordan vi sikrer en mindre klimapåvirkning i fremtidens fødevareproduktion.

Henrik Vinther Olesen fortæller

Kommende møder

Alle møder afholdes i Jyllands-Postens domicil – Mediebyen 3, 8000 Aarhus C – med mindre andet er nævnt.

Efterspørgslen på færdigretter stiger stødt. Men hvordan sikrer vi sundheden i de hurtige måltider, og hvordan sikrer vi en smag, som forbrugerne vil efterspørge?

08:30 – 13:00

Færdigretternes indhold og proces
Færdigretter oplever en stigende udvikling med fokus på høj kvalitet, naturlige ingredienser og variation for at imødekomme forbrugernes travle livsstil uden at gå på kompromis med smag og ernæring. Hvordan producerer vi færdigvarer, der lever op til forbrugernes krav?

Oplægsholder: Offentliggøres snarest.

Fortællingen mellem medlemmer

Myndighedernes perspektiv
Vi udforsker, hvordan myndighederne rådgiver om ernæringsværdi, og hvilke begrænsninger der er for myndighedernes evne til at påvirke produkterne. Hvad oplever de som store udfordringer, når det gælder om at sikre sundheden for borgerne? Hvordan er samspillet mellem myndighed, virksomhed og forbruger?

Oplægsholder: Kirstine Hartvig Møller, Enhedschef, Fødevarestyrelsen

Anprisninger er et værdifuld værktøj for fødevarevirksomheder, men under hvilke forudsætninger virker de? Og følger vi egentlig, hvad forbrugerne efterspørger?

15:30 – 19:00

Hvad vil forbrugerne have?
Forbrugerne prioriterer i stigende grad miljøvenlige valg, hvorfor bæredygtige og lokale fødevarer har oplevet en stigende interesse. Samtidig har der været en øget fokus på sundhed og ernæring, mere bevidste kostvaner og en efterspørgsel efter ernæringsmæssigt berigede produkter. Hvad betyder det for branchen?

Oplægsholder: Nina Preus, Forbrugersociolog, Landbrug og Fødevarer

De besværlige anprisninger (På engelsk)
Vores fødevarer har stor betydning for vores sundhed, men det kan være svært at bevise de gavnlige effekter – især hvis vi gerne vil bruge det i markedsføringen. Men virker de overhovedet på forbrugeren? Og under hvilke forudsætninger kan vi forvente, at forbrugeren vil købe mere af et anprist produkt?

Oplægsholder: Liisa Lähteenmäki, Professor, Aarhus Universitet

Et medlemskab giver adgang til fem årlige møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne. Prisen for medlemskab er kr. 25.000 ex. moms. pr. år.

Medlemsskab?

Tidligere møder

Vi bruger dagen på at få inspiration fra Salling og afslutter med en middag ved Jyllands-Posten.

kl. 12:30-20:00

Besøg hos Sallings bageri og lager
Vi får et indblik bag murerne ved Salling og hører om, hvordan de sikrer effektivitet og innovation.

Hvor langt kan afgifter få os?
Det gik formentlig ikke nogens næse forbi, da Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform, til dagligt kaldet Svarer-udvalget, udkom med deres anbefalinger tilbage i februar. Ekspertgruppen præsenterede tre hovedmodeller, hvor beskatning kan hjælpe os med at sænke vores CO2-udledning. Vi hører mere om arbejdet, modellerne, og potentialerne.

Oplægsholder: Michael Svarer, Professor ved Aarhus Universitet og formand, Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform.

SBTi er et internationalt parterskab, der sikrer, at private virksomheder kan sætte vidensbaserede mål for deres CO2-reduktion. På dagen får vi en indførsel i, hvordan SBTi anvendes, og hvilke erfaringer andre har lavet med det.

kl. 08:30-13:00

Science-Based Targets i fødevarebranchen (FLAG)
SBTi har opdateret deres krav til målsætning for fødevarebranchen. Denne skal nu indeholde en FLAG målsætning (Forrest, Land and Agriculture). Hvad er det, og hvornår og for hvem er det relevant?

Oplægsholder: Bjarne Bach, partner, Viegand Maagøe

Et indblik i udfordringerne
SBTi kræver en ambitiøs strategi fra virksomhederne, samt data og viden om organisationens udledninger. Derfor er SBTi ikke uden udfordringer, da det gælder om, at få sine mål godkendt. Vi hører om erfaringerne fra processen.

Oplægsholdere: Henrik Vinther Olesen, vice president, Salling Group

Emballagen er et oplagt sted at starte, hvis vi vil ændre på mængden af affald vores fødevareproduktion producerer. Vi kigger på, hvad der kan lade sig gøre, og hvad emballagens fremtid byder på.

kl. 08:30-13:00

Det udvidede producentansvar
Med det udvidede producentansvar får producentvirksomheder større ansvar ift. emballagens afskaffelse, og allerede i 2025 forventer EU en generel emballagereduktion på 65 %. Hvad siger den nye lovgivning? Og hvordan kan vi forvente, at det rammer os som fødevarevirksomhed?

Oplægsholder: Jakob Dahl Mikkelsen, partner, Kromann Reumert

Cirkulær emballage?
Bæredygtig emballage bliver en nødvendighed, hvis vi skal reducere vores miljøbelastning. Men hvordan når vi hele vejen?

Oplægsholder: Kasper Larsen, kommerciel direktør, KLS PurePrint

Mange forbrugere forventer, at deres fødevarer er bæredygtige. Docent ved Danmarks Journalisthøjskole, Line Schmeltz Dam, viser os, hvordan vi kommunikerer vores bæredygtighed uden at love for meget.
 
kl. 08:30-13:00
 
Faren for greenhushing
Hvorfor er virksomheder nervøse for at kommunikere om deres bæredygtighedstiltag?
 
Oplægsholder: Line Schmeltz Dam, docent, DMJX
 
De gode råd
Igennem diskussion og workshop kigger vi på, hvordan vi fortæller vores historie?
 
Facilitator: Line Schmeltz Dam, docent, DMJX
 
Green Claims
EU-Kommissionen vil med det nye direktiv om ‘Green Claims’ bl.a. beskytte forbrugere og virksomheder mod vildledende miljøudsagn. Direktivet stiller skrappere krav til virksomheders markedsføring for at sikre klarhed om bæredygtigheden af såkaldte grønne produkter. Vi bliver klogere på, hvilke krav der stilles, og hvad det betyder for os.
 
Oplægsholder: Henrik Vinther Olesen, Vice President, Salling Group
Der er potentialer i elektrificering. Igennem best practice cases og den nyeste viden får vi indsigt i, hvordan elektrificering og automatisering kan bruges til at sænke CO2-udledning og sikre en mere effektiv produktion.
 
kl. 12:00-19:00
 

Energiens potentialer
Hvor er vi, og hvor skal vi hen med elektrificeringen i fødevarebranchen?

Oplægsholder: Brian Elmegaard, professor, DTU

Best practice om automatisering
Salling Group har anvendt automatisering som hjælp mod manglen på hænder. Hvordan har de gjort, og hvad har de lært af processen?
 
Oplægsholder: Carsten Bach, chefbager, Salling Group
 

Diskussion og refleksion: Gør vi det rigtige?
Vi diskuterer i fællesskab, om vi fokuserer de rigtige steder.

Fremtidens fødevarer – de større trends og tendenser
Hvordan ser vores fødevarer ud i fremtiden? Hvordan ser fødevarebranchen ud? Hvad er der på dagsordenen de kommende år? Vi får et bud fra en af branchens eksperter.

Oplægsholder: Flemming Birch, CEO, Birch & Birch
Vejen til en bæredygtig fødevareindustri er broget. Nye tiltag må tages i brug samtidig med, at vi forbedre de eksisterende. Så hvordan sikrer vi, at vi får hele branchen med? Og hvilken udvikling kan vi forvente, når det gælder de nye produkter?
 

kl. 08:00-13:00

De bæredygtige fødevarer
Hvis vi skal ændre fødevareproduktions CO2-udledning, kræver det udvikling eller ændring af vores spisevaner. Kan kultiveret kød – kød, produceret fra stamceller i et laboratorie – være en af mulighederne?
 
Oplægsholder: Jette Feveile Young, lektor, Aarhus Universitet
 
Et white paper for fremtidens fødevareindustri
Hvis vi kiggede på hele branchen som et økosystem, hvordan sikrer vi så en effektiv branche med en så lav klimapåvirkning som muligt?
 
Oplægsholder: Jørgen E. Olesen, institutleder, institut for agroøkologi, Aarhus Universitet
Danmark har længe været en stolt fødevareproducent. Men hvad er vores fælles historie, og hvor kan vi blive endnu bedre?
 

kl. 08:00-13:00

Den fælles historie
Vi får en historisk gennemgang af Danmarks udvikling som national fødevareproducent.

Oplægsholder: Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv

Fremtidens fødevarebranche
Fødevarebranchen er i en enorm udvikling. Men hvad er de store udfordringer? Hvor er der mulighed for udvikling? Og hvad skal der til for, at vi lykkedes med den grønne omstilling?

Oplægsholder: Henrik Jørgen Andersen, Ph.D., og senior executive R&D advisor, Arla Foods

Om Henrik Vinther Olesen

Henrik Vinther Olesen er CSR-direktør i Salling Group med titlen Group Vice President, Communication, CSR & Public Affairs, tidligere kommunikationschef for Børn og Unge, Aarhus Kommune og tidligere medlem af Folketinget. Henrik er desuden en del af flere forskellige bestyrelser, hvor organisationernes fælles træk er, at de ønsker at påvirke samfundet til det bedre.

Som CSR-ansvarlig i Salling Group har Henrik betydelig indsigt i de udfordringer, som fødevareproducenter står overfor på vej mod en mere bæredygtig produktion. Som forhandler er Salling Group meget optaget af, hvordan vi i fællesskab kan sænke vores klimaaftryk på især fødevarer, emballage og energiforbrug, og Henrik kommer til at bidrage med viden og erfaringer fra sin store berøringsflade.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Det geopolitiske marked

  Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

  Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor […]

 • Fødevarer

  Mødeleder Henrik Vinther Olesen

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation […]

 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

 • Globale handelsstrømme

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og krigen i Ukraine etablerede sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Høje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der kan påvirke […]

 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Turismeindustrien

  Mødeleder Poul Dalsgaard

  Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det […]

 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

 • Ledelse i civilsamfundet

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af […]

 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Frank Jensen

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]