Bæredygtigt byggeri

Mødeleder Stine Hindby

Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan sikrer vi, at vi kan fortsætte med at bygge og udvikle på en måde, der ikke skader kloden? Hvordan skaber vi bæredygtigt byggeri, der holder i flere generationer? Hvilke rammebetingelser skal ændres, for at mere byggeri bliver bæredygtigt? Hvordan genanvender vi de bygninger og de materialer, vi allerede har? Dette er alt sammen vigtige spørgsmål, som videns- og visionsgruppen Bæredygtigt byggeri vil fokusere på.

Stine Hindby fortæller

Kommende møder

Alle møder afholdes i Jyllands-Postens domicil – Mediebyen 3, 8000 Aarhus C – med mindre andet er nævnt.

Hvor vil vi gerne være i fremtidens grønne byer, når det kommer til klimatilpasning, bæredygtighed og optimal udnyttelse af ressourcer? Hvad kræver det af vores adfærd? Og hvordan skal vi bo i byerne?

Kl. 08:30 – 13:00

Den grønne fremtid for byerne
Hvilken vej er den mest bæredygtige at gå, når det gælder bystrategi? Vi får indsigt i 10 stærke tendenser, som man er nødt til at forholde sig til, når det gælder den dynamiske grønne dagsorden – både globalt set, men også i en dansk kontekst. 
 
Oplægsholder: Simon Kjær Hansen, Director, Crown Princess Mary Center
 
Regenerativ adfærdsændring
Hvad skal der til, for at vi ændrer vores adfærd for klimaet? En ekspert gør os klogere.
 
Oplægsholder: Anne Weber Carlsen, Co-founder, Human by Nature

Hvordan arbejder vi som branche med eller imod de kommende brugere? Hvordan laver vi forandring i byggebranchen?

Kl. 08:30 – 13:00

System/aktør-analyse af byggebranchen
Forstår vi egentligt vores egen branche rigtigt? Hvem er aktørerne?

Oplægsholder: Offentliggøres snarest
 

Hvad er det markedet efterspørger?
Vi bygger for mennesker – ejendomsbranchen starter og stopper ved menneskernes behov. Hvordan kan vi motivere mennesker til at efterspørge mere bæredygtige boliger og arbejdspladser?

Oplægsholder: Offentliggøres snarest

Sidste år blev der indført nye regler i bygningsreglementet, som stiller krav til byggeriets klimaaftryk. Derudover skal vi også forholde os til EU-taksonomien. Hvad har vi gjort os af erfaringer? Hvor virker det? Og hvor er det svært?
 

Kl. 08:30 – 13:00

Program følger.

Hvordan indtænker vi den bæredygtige dimension i renoveringsprojekter? Hvilke begrænsninger er der ved at bygge nyt på gammelt? Hvad er der af kreative løsninger?

Kl. 12:30 – 19:00

Program følger.

Kl. 08:30-13:00

Program følger.

Kl. 08:30-13:00

Program følger.

Medlemsskab?

Tidligere møder

Vi ved, at byggeriet står for en stor del af CO2-udledningen. Men hvordan lykkes vi med den grønne omstilling af byggeriet? Hvad er der af gode eksempler og erfaringer i praksis? Og hvad siger forskningen?
 

Hvordan sikrer vi den rette viden og de faglærte hænder til branchen? Hvem skal bære det bæredygtige byggeri videre i fremtiden?

Kl. 08:00 – 13:00

Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne med bæredygtighedsagendaen?
Hvordan forberedes de unge studerende indenfor byggefagene på den bæredygtige fremtid? 

Oplægsholder: Rasmus Grønbæk Hansen, Uddannelseschef, Arkitektskolen

Besøg af Ungeklimarådet
To repræsentanter vil præsentere os for Ungeklimarådets arbejde, herunder deres anbefalinger til fremtidens grønne uddannelser.

Oplægsholder: Sofie Winge-Petersen & Adam Holst Hoffbeck, Medlemmer af Ungeklimarådet

Paneldebat: De studerendes syn på det bæredygtige byggeri
Flere unge skal bl.a. gennemføre en erhvervsuddannelse, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Vi får besøg af studerende fra forskellige uddannelser indenfor byggefagene og via korte oplæg og spørgsmål til dem, bliver vi klogere på den næste generations ønsker og syn på det bæredygtige byggeri.

Vi ved, at byggeriet står for en stor del af CO2-udledningen. Men hvordan lykkes vi med den grønne omstilling af byggeriet? Hvad er der af gode eksempler og erfaringer i praksis? Og hvad siger forskningen?
 

Kl. 12:30 – 20:00

TRÆ
På Sydhavnen, lige ved siden af Jyllands-Posten, bliver Danmarks højeste træhus opført, hvor genbrugsmaterialer skal skabe den røde tråd i byggeriet. Træbyggeriet forventes at stå færdigt i andet halvår af 2024. Vi hører om erfaringerne med at udvikle et byggeri bestående af træ og genbrugsmaterialer. Henrik vil desuden give os en status på projektet efterfulgt af en guidet tur på byggepladsen.

Oplægsholder: Henrik Kjærgaard-Phillipsen, Projektchef, Kilden & Hindby

Nye tilgange til vurdering af bygningers bæredygtighed
Dokumentationen er udfordrende, men nødvendig, når det gælder den grønne omstilling af byggeriet. Hvordan vælger vi de rigtige materialer og byggetekniske løsninger? Hvad siger forskningen på området? Hvor skal vi sætte ind? En ekspert gør os klogere.

Oplægsholder: Per Heiselberg, Professor v. Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet og Klimarådets ekspert på bygningsområdet

Biobaserede etagedæk
En ny rapport viser, at det er muligt at reducere klimaaftrykket betydeligt i etageboliger ved at anvende biobaserede etagedæk. Vi bliver klogere på rapportens resultater.

Oplægsholder: Steffen Enersen Maagaard, Markedschef, Energidesign, Bæredygtighed & Indeklima, Artelia Group

Bordets visdom
Hvor synes vi, at den grønne omstilling er allermest problematisk? Hvad mærker vi til af udfordringer i de enkelte virksomheder? Hvordan kommer vi fra forskningen, snakken og de gode intentioner til reel handling? Refleksion og diskussion.

Besøg fra Folketingets Boligudvalg
Vi bliver klogere på den politiske beslutningsproces omkring byggeriet. 

Oplægsholder: Heidi Bank, Boligordfører, Venstre

Fællesmiddag

Hvem har ansvaret, hvis noget går galt, når vi arbejder med genbrugs- og biobaserede materialer? Hvad siger lovgivningen?

Kl. 08:00 – 13:00

Hvad siger lovgivningen?
Hvordan er lovgivningen i dag – hvem har ansvaret? Og i særdeleshed: hvem har ansvaret når vi genbruger/genanvender materialer og bruger biobaserede materialer?

Oplægsholder: Stine Kalsmose Jakobsen, Associeret partner, Advokat, Holst Advokater

Risiko som barriere
En ny analyse har kortlagt, hvordan risiko opleves som en barriere for at bygge med bæredygtige materialer – og hvilke tiltag og handlinger, der kan løse op for udfordringerne.

Oplægsholder: Nina Koch-Ørvad, Projektchef, Værdibyg

Bordets visdom
Hvilke udfordringer ser vi? Hvilke ønsker har vi til placering af ansvaret? Forberedelse af spørgsmål til paneldebatten.

Paneldebat: At arbejde under lovgivningen, risikoafdækning og forsikring
Hvordan oplever de forskellige parter lovgivningen på området? Hvad virker godt? Hvor spænder lovgivningen ben for os? Hvordan kan vi risikoafdække udviklingen af det bæredygtige byggeri? Og hvor skal ansvaret placeres, hvis noget går galt? Kan vi fremadrettet påvirke forsikringsbranchen til at acceptere brugen af nye bæredygtige materialer? Hvad ser vi af konkrete muligheder og løsninger?

Paneldeltagere:
Stine Kalsmose Jakobsen, Associeret partner og advokat, Holst Advokater
Nina Koch-Ørvad, Projektchef, Værdibyg
Jonas Gredal, Construction Practice Leader, Vice President, Marsh
Jan Rohde, Direktør og stifter, Greendozer
Thomas Krogh, Forretningsområdedirektør vest, Enemærke & Petersen a/s

Hvordan tror vi, at fremtiden kommer til at se ud, når det kommer til byggeriet? Og hvordan ønsker vi den skal se ud? Hvordan bliver vi dygtigere til at arbejde med biodiversitet i byggeriet?

Kl. 08:00 – 13:00

Klimaforandringerne
Hvordan ser det ud med klimaforandringer? Hvordan kommer fremtiden til at se ud? Hvad kan vi gøre? Og hvad skal vi gøre nu?

Oplægsholder: Sebastian Mernild, klimatopforsker og hovedforfatter på IPCC-rapporten

Biodiversitet
Hvordan står det til med biodiversiteten? Og hvordan kan vi arbejde mere med og for biodiversitet?

Oplægsholder: Rasmus Vincentz, CEO og ejer, Habitats

Hvordan kan vi bygge, så både processen og det færdige resultat er socialt bæredygtigt? Hvordan kan vi i byggerierne give noget tilbage til samfundet? Hvad skal der til?

Kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Social bæredygtighed og boformer
Hvordan vil vi egentlig gerne bo? Bør vi tænke anderledes i byggeriet, når det kommer til boformer?

Oplægsholder: Inger Borchmann, partner, Grandville

Session 2: Socialt arbejde
Kan vi inddrage udsatte grupper i vores byggerier og på den måde støtte samfundet imens vi bygger? Hvordan?

Oplægsholdere: Jannik Nielsen, daglig leder, Sydhavnspedellerne

Er genanvendelse af materialer vejen frem? Hvordan udnytter vi bedst materialer til genanvendelse? Hvordan kan man indtænke genanvendelse af materialer i byggerierne? Og hvad med biomateriale? Kan det være vejen vi skal gå?

kl. 08:30 – 13:00

Session 1: Genanvendelse (paneldebat)
Hvordan kan man tænke genanvendelse af materialer ind lige fra de første streger er tegnet til et nyt byggeri, og dermed gøre byggerierne markant mere bæredygtige?

Paneldeltagere:
Asmus Haastrup, research consultant, Dansk Brandteknisk Institut
Anders Lendager, CEO og arkitekt, Lendager
Jesper Holmberg, dagligleder og medejer, Genbyg

Session 2: Biomaterialer
Kan man med fordel bruge biomaterialer i byggeriet? Hvordan?

Oplægsholder: Magnus Henriques, co-founder og CEO, Havnens Hænder

Hvordan får vi borgere, politikere og kunder til at gå i retning af bæredygtigt byggeri? Hvordan bygger man bæredygtigt, så det samtidig er den bedste økonomiske investering?

kl. 08:30 – 13:00

Session 1: EU taksonomien
Hvad er EU taksonomien og hvordan kan vi bruge den? En ekspert gør os klogere.

Oplægsholder: Trine Lyng Madsen, bæredygtighedschef, MT Højgaard

Session 2: Den nye dagsorden
Vi kigger nærmere på, hvordan investering i bæredygtige byggeri er afgørende for den grønne omstilling og kan være godt for afkastet, men også hvordan EU og forbrugernes krav til bæredygtige investeringer sætter en ny dagsorden for det bæredygtige byggeri.

Oplægsholder: Søren Larsen, Head of ESG, Nykredit

Session 3: Bæredygtig ledelse
Hvordan nudger vi hinanden, politikerne og kunderne i en bæredygtig boligretning? En ekspert gør os klogere.

Oplægsholder: Steen Hildebrandt, professor, Aarhus Universitet

Hvad er bæredygtigt byggeri? Har vi de rigtige certificeringer? Hvordan sikrer vi at alles ønsker og behov bliver implementeret i byggeriet? Fordrer eller hindrer den nuværende lovgivning på området udviklingen? Hvordan kan vi styrke samarbejdet i branchen?

kl. 08:30 – 20:00

Session 1: Hvad er bæredygtigt byggeri?
Bæredygtigt byggeri er et fænomen i kraftig udvikling, hvilket er med til at gøre det svært at definere. Via oplæg diskuterer vi, hvad vi mener, bæredygtigt byggeri er.

Oplægsholdere:
Lone Feifer, Director for Sustainable Buildings, VELUX
Balder Johansen, dagligleder, LOGIK & CO.

Session 2: Har vi de rigtige certificeringer?
Sikrer certificeringer effektivt en større grad af bæredygtighed? Har vi de bedste? Er DGNB det eneste svar? Er de eksisterende for dyre? Vi dykker ned i debatten.

Oplægsholdere:
Heidi Merrild, PhD forsker, FRIIS & MOLTKE
Kasper Reimer, Head of Innovation, EFFEKT

Session 3: Vores visioner
Hvordan sikrer vi at borgernes, branchens og kommunens ønsker tages med i bæredygtigt byggeri?

Deltagere i paneldebat:
Ann Hamborg, Chef for byggeri, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Liv Gro Jensen, Socialistisk Folkeparti, Aarhus
Jeppe Spure Nielsen, medstifter, Med hjerte for Aarhus

Session 4: Lovgivning på området
Vi zoomer ind på de regler og standarder, der er på området nu og som i de kommende år sætter rammerne for bæredygtigt byggeri.

I samtale med Marchen Neel Gjertsen: Kaare Dybvad, indenrigs- og boligminister

Session 5: Samarbejdet
Hvordan fremmer vi samarbejdet på tværs af branchen? Hvordan er andre lykkedes med at samarbejde og skabe fantastiske projekter? Vi en case dykker vi ned i mulighederne.

Oplægsholder: Willem Bruijn, tidligere managing partner ved Baumschlager Eberle Lustenau og founder ved onehundredyears

Hvordan har bæredygtigt byggeri udviklet sig? Hvor er vi på vej hen? Hvordan kan vi bygge med absolut bæredygtighed?

kl. 08:30-13:00

Session 1: Udviklingen
Vi tager et nærmere blik på udviklingen i bæredygtigt byggeri, hvorfor vi står hvor vi gør og hvor vi er på vej hen.

Oplægsholder: Jesper Bo Jensen, CEO og fremtidsforsker, Fremforsk

Session 2: Absolut bæredygtighed
Skal planeten, som vi kender den, overleve, er det ikke nok at fokusere på den relative bæredygtighed. Vi bliver nødt til at have en holistisk tilgang med fokus på den absolutte bæredygtighed. Men hvordan kan vi bygge med absolut bæredygtighed?

Oplægsholder: Morten Ryberg, assistent professor, DTU

*Et medlemskab giver adgang til de fem årlige møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne. Prisen for medlemskab er kr. 22.000 ex. moms. pr. år.

Om Stine Hindby

Stine Hindby har stor erfaring med byudvikling indenfor bæredygtigt byggeri. Hun er tidligere administrerende direktør for entrepenør- og projektudviklingsselskabet IBI’s svenske afdeling i Stockholm, og har gennem sit partnerskab med Rune Kilden i Kilden & Hindby, bl.a. stået for projekterne Bassin 7, Lighthouse 1.0 og 2.0, Pakhusene og Æggepakkeriet. Projekterne repræsenterer et nyt afsæt for byudviklingen i Aarhus, og illustrerer hvordan nytænkning i byggeriet og etableringen af nye bydele går hånd i hånd i mødet med borgeren for at skabe fællesskaber og mødesteder i Aarhusianernes hverdag.

Stærke, sociale miljøer og aktive rammer, er kendetegnende for flere af Stine Hindbys byggeprojekter, og hendes visioner for fremtidens, bæredygtige byggeri er funderet på nye innovative tilgange til byggemetoder og udviklingsprocesser, der skaber grobund for læring og dialog for hele branchen.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Det geopolitiske marked

  Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

  Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor […]

 • Fødevarer

  Mødeleder Henrik Vinther Olesen

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation […]

 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

 • Shipping og transport

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og krigen i Ukraine har etableret sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Skyhøje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der […]

 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Turismeindustrien

  Mødeleder Poul Dalsgaard

  Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det […]

 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

 • Ledelse i civilsamfundet

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af […]

 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Stine Hindby

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]