Bæredygtigt byggeri

Mødeleder Stine Hindby

Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan sikrer vi, at vi kan fortsætte med at bygge og udvikle på en måde, der ikke skader kloden? Hvordan skaber vi bæredygtigt byggeri, der holder i flere generationer? Hvilke rammebetingelser skal ændres, for at mere byggeri bliver bæredygtigt? Hvordan genanvender vi de bygninger og de materialer, vi allerede har? Dette er alt sammen vigtige spørgsmål, som videns- og visionsgruppen Bæredygtigt byggeri vil fokusere på.

Stine Hindby fortæller

Kommende møder

Alle møder afholdes i Jyllands-Postens domicil – Mediebyen 3, 8000 Aarhus C – med mindre andet er nævnt.

Begrebet bæredygtighed bliver brugt i flæng i dag. Hvornår må man egentlig sige, at noget er bæredygtigt? Hvordan er andre brancher lykkedes med den grønne omstillling? Og hvordan lykkes vi i byggeriet?

Kl. 12:30 – 20:00

TRÆ
På Sydhavnen, lige ved siden af Jyllands-Posten, bliver Danmarks højeste træhus opført, hvor genbrugsmaterialer skal skabe den røde tråd i byggeriet. Træbyggeriet forventes at stå færdigt i andet halvår af 2024. Vi gør en status på projektet og får en guidet tur på byggepladsen.

Oplægsholder: Henrik Kjærgaard-Phillipsen, Projektchef, Kilden & Hindby

Erfaringer fra andre brancher
Hvordan er man i andre brancher lykkedes med den grønne omstilling? Hvad kan vi lære af dem?

Oplægsholder: Offentliggøres snarest

Bordets visdom
Hvordan kan vi fremme en mere bæredygtighed adfærd/kultur?

Absolut bæredygtighed

Oplægsholder: Offentliggøres snarest

Fællesmiddag

Kl. 08:00 – 13:00

Program følger

Kl. 08:00 – 13:00

Program følger

Medlemsskab?

Udfyld kontaktformularen

Tidligere møder

Hvem har ansvaret, hvis noget går galt, når vi arbejder med genbrugs- og biobaserede materialer? Hvad siger lovgivningen?

Kl. 08:00 – 13:00

Hvad siger lovgivningen?
Hvordan er lovgivningen i dag – hvem har ansvaret? Og i særdeleshed: hvem har ansvaret når vi genbruger/genanvender materialer og bruger biobaserede materialer?

Oplægsholder: Stine Kalsmose Jakobsen, Associeret partner, Advokat, Holst Advokater

Risiko som barriere
En ny analyse har kortlagt, hvordan risiko opleves som en barriere for at bygge med bæredygtige materialer – og hvilke tiltag og handlinger, der kan løse op for udfordringerne.

Oplægsholder: Nina Koch-Ørvad, Projektchef, Værdibyg

Bordets visdom
Hvilke udfordringer ser vi? Hvilke ønsker har vi til placering af ansvaret? Forberedelse af spørgsmål til paneldebatten.

Paneldebat: At arbejde under lovgivningen, risikoafdækning og forsikring
Hvordan oplever de forskellige parter lovgivningen på området? Hvad virker godt? Hvor spænder lovgivningen ben for os? Hvordan kan vi risikoafdække udviklingen af det bæredygtige byggeri? Og hvor skal ansvaret placeres, hvis noget går galt? Kan vi fremadrettet påvirke forsikringsbranchen til at acceptere brugen af nye bæredygtige materialer? Hvad ser vi af konkrete muligheder og løsninger?

Paneldeltagere:
Stine Kalsmose Jakobsen, Associeret partner og advokat, Holst Advokater
Nina Koch-Ørvad, Projektchef, Værdibyg
Jonas Gredal, Construction Practice Leader, Vice President, Marsh
Jan Rohde, Direktør og stifter, Greendozer
Thomas Krogh, Forretningsområdedirektør vest, Enemærke & Petersen a/s

Hvordan tror vi, at fremtiden kommer til at se ud, når det kommer til byggeriet? Og hvordan ønsker vi den skal se ud? Hvordan bliver vi dygtigere til at arbejde med biodiversitet i byggeriet?

Kl. 08:00 – 13:00

Klimaforandringerne
Hvordan ser det ud med klimaforandringer? Hvordan kommer fremtiden til at se ud? Hvad kan vi gøre? Og hvad skal vi gøre nu?

Oplægsholder: Sebastian Mernild, klimatopforsker og hovedforfatter på IPCC-rapporten

Biodiversitet
Hvordan står det til med biodiversiteten? Og hvordan kan vi arbejde mere med og for biodiversitet?

Oplægsholder: Rasmus Vincentz, CEO og ejer, Habitats

Hvordan kan vi bygge, så både processen og det færdige resultat er socialt bæredygtigt? Hvordan kan vi i byggerierne give noget tilbage til samfundet? Hvad skal der til?

Kl. 08:00 – 13:00

Session 1: Social bæredygtighed og boformer
Hvordan vil vi egentlig gerne bo? Bør vi tænke anderledes i byggeriet, når det kommer til boformer?

Oplægsholder: Inger Borchmann, partner, Grandville

Session 2: Socialt arbejde
Kan vi inddrage udsatte grupper i vores byggerier og på den måde støtte samfundet imens vi bygger? Hvordan?

Oplægsholdere: Jannik Nielsen, daglig leder, Sydhavnspedellerne

Er genanvendelse af materialer vejen frem? Hvordan udnytter vi bedst materialer til genanvendelse? Hvordan kan man indtænke genanvendelse af materialer i byggerierne? Og hvad med biomateriale? Kan det være vejen vi skal gå?

kl. 08:30 – 13:00

Session 1: Genanvendelse (paneldebat)
Hvordan kan man tænke genanvendelse af materialer ind lige fra de første streger er tegnet til et nyt byggeri, og dermed gøre byggerierne markant mere bæredygtige?

Paneldeltagere:
Asmus Haastrup, research consultant, Dansk Brandteknisk Institut
Anders Lendager, CEO og arkitekt, Lendager
Jesper Holmberg, dagligleder og medejer, Genbyg

Session 2: Biomaterialer
Kan man med fordel bruge biomaterialer i byggeriet? Hvordan?

Oplægsholder: Magnus Henriques, co-founder og CEO, Havnens Hænder

Hvordan får vi borgere, politikere og kunder til at gå i retning af bæredygtigt byggeri? Hvordan bygger man bæredygtigt, så det samtidig er den bedste økonomiske investering?

kl. 08:30 – 13:00

Session 1: EU taksonomien
Hvad er EU taksonomien og hvordan kan vi bruge den? En ekspert gør os klogere.

Oplægsholder: Trine Lyng Madsen, bæredygtighedschef, MT Højgaard

Session 2: Den nye dagsorden
Vi kigger nærmere på, hvordan investering i bæredygtige byggeri er afgørende for den grønne omstilling og kan være godt for afkastet, men også hvordan EU og forbrugernes krav til bæredygtige investeringer sætter en ny dagsorden for det bæredygtige byggeri.

Oplægsholder: Søren Larsen, Head of ESG, Nykredit

Session 3: Bæredygtig ledelse
Hvordan nudger vi hinanden, politikerne og kunderne i en bæredygtig boligretning? En ekspert gør os klogere.

Oplægsholder: Steen Hildebrandt, professor, Aarhus Universitet

Hvad er bæredygtigt byggeri? Har vi de rigtige certificeringer? Hvordan sikrer vi at alles ønsker og behov bliver implementeret i byggeriet? Fordrer eller hindrer den nuværende lovgivning på området udviklingen? Hvordan kan vi styrke samarbejdet i branchen?

kl. 08:30 – 20:00

Session 1: Hvad er bæredygtigt byggeri?
Bæredygtigt byggeri er et fænomen i kraftig udvikling, hvilket er med til at gøre det svært at definere. Via oplæg diskuterer vi, hvad vi mener, bæredygtigt byggeri er.

Oplægsholdere:
Lone Feifer, Director for Sustainable Buildings, VELUX
Balder Johansen, dagligleder, LOGIK & CO.

Session 2: Har vi de rigtige certificeringer?
Sikrer certificeringer effektivt en større grad af bæredygtighed? Har vi de bedste? Er DGNB det eneste svar? Er de eksisterende for dyre? Vi dykker ned i debatten.

Oplægsholdere:
Heidi Merrild, PhD forsker, FRIIS & MOLTKE
Kasper Reimer, Head of Innovation, EFFEKT

Session 3: Vores visioner
Hvordan sikrer vi at borgernes, branchens og kommunens ønsker tages med i bæredygtigt byggeri?

Deltagere i paneldebat:
Ann Hamborg, Chef for byggeri, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Liv Gro Jensen, Socialistisk Folkeparti, Aarhus
Jeppe Spure Nielsen, medstifter, Med hjerte for Aarhus

Session 4: Lovgivning på området
Vi zoomer ind på de regler og standarder, der er på området nu og som i de kommende år sætter rammerne for bæredygtigt byggeri.

I samtale med Marchen Neel Gjertsen: Kaare Dybvad, indenrigs- og boligminister

Session 5: Samarbejdet
Hvordan fremmer vi samarbejdet på tværs af branchen? Hvordan er andre lykkedes med at samarbejde og skabe fantastiske projekter? Vi en case dykker vi ned i mulighederne.

Oplægsholder: Willem Bruijn, tidligere managing partner ved Baumschlager Eberle Lustenau og founder ved onehundredyears

Hvordan har bæredygtigt byggeri udviklet sig? Hvor er vi på vej hen? Hvordan kan vi bygge med absolut bæredygtighed?

kl. 08:30-13:00

Session 1: Udviklingen
Vi tager et nærmere blik på udviklingen i bæredygtigt byggeri, hvorfor vi står hvor vi gør og hvor vi er på vej hen.

Oplægsholder: Jesper Bo Jensen, CEO og fremtidsforsker, Fremforsk

Session 2: Absolut bæredygtighed
Skal planeten, som vi kender den, overleve, er det ikke nok at fokusere på den relative bæredygtighed. Vi bliver nødt til at have en holistisk tilgang med fokus på den absolutte bæredygtighed. Men hvordan kan vi bygge med absolut bæredygtighed?

Oplægsholder: Morten Ryberg, assistent professor, DTU

*Et medlemskab giver adgang til de fem årlige møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne. Prisen for medlemskab er kr. 20.000 ex. moms. pr. år.

Om Stine Hindby

Stine Hindby har stor erfaring med byudvikling indenfor bæredygtigt byggeri. Hun er tidligere administrerende direktør for entrepenør- og projektudviklingsselskabet IBI’s svenske afdeling i Stockholm, og har gennem sit partnerskab med Rune Kilden i Kilden & Hindby, bl.a. stået for projekterne Bassin 7, Lighthouse 1.0 og 2.0, Pakhusene og Æggepakkeriet. Projekterne repræsenterer et nyt afsæt for byudviklingen i Aarhus, og illustrerer hvordan nytænkning i byggeriet og etableringen af nye bydele går hånd i hånd i mødet med borgeren for at skabe fællesskaber og mødesteder i Aarhusianernes hverdag.

Stærke, sociale miljøer og aktive rammer, er kendetegnende for flere af Stine Hindbys byggeprojekter, og hendes visioner for fremtidens, bæredygtige byggeri er funderet på nye innovative tilgange til byggemetoder og udviklingsprocesser, der skaber grobund for læring og dialog for hele branchen.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Det geopolitiske marked

  Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

  Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor […]

  Læs mere
 • Fødevarer

  Mødeleder Henrik Vinther Olesen

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation […]

  Læs mere
 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

  Læs mere
 • Shipping og transport

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og krigen i Ukraine har etableret sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Skyhøje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der […]

  Læs mere
 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

  Læs mere
 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer […]

  Læs mere
 • Turismeindustrien

  Mødeleder Poul Dalsgaard

  Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det […]

  Læs mere
 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

  Læs mere
 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

  Læs mere
 • Ledelse i civilsamfundet

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af […]

  Læs mere
 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

  Læs mere
 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Stine Hindby

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

  Læs mere
 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]

  Læs mere