Arbejdsmarkedets udfordringer

Mødeleder Nina Smith

Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på det danske arbejdsmarked i 2030, hvis den private beskæftigelsesvækst og det offentlige serviceniveau skal opretholdes.

Derfor danner JP Aurora nu en ny videns- og visionsgruppe, der diskuterer løsninger på udfordringen med mangel på arbejdskraft frem mod 2030. Gruppen vil bestå af topledere fra fire grupper med afgørende indflydelse på, hvordan både den private og offentlige sektor håndterer udfordringen: Erhvervslivet, kommunerne, de faglige organisationer og uddannelsesinstitutionerne.

Deltagerne fra de fire grupper bliver inspireret og udfordret af stærke oplægsholdere og cases fra ind- og udland, ligesom de udveksler viden om og idéer til, hvordan udbuddet af kvalificeret arbejdskraft kan øges. 

Nina Smith fortæller

Kommende møder

Alle møder afholdes i Politikens Hus – Vestergade 28, 1456 København – med mindre andet er nævnt.

At være en effektiv kollega kræver et liv i balance. Men hvordan sikrer vi trivslen, og hvilken betydning kan det have for vores (arbejds)liv?

kl. 12:30 – 16:30

Betydningen af trivsel
Trivsel er en positiv egenskab i vores tilværelse. Men hvordan påvirker trivslen virksomhederne og samfundsøkonomien?

Oplægsholder: Helle Stenbro, vidensprogramleder, Videncenter for God Arbejdslyst

En 4-dages arbejdsuge
Giver en kortere arbejdsuge mening, når vi ønsker en anden tilrettelæggelse af vores liv?

Oplægsholder: Pernille Garde Abildgaard, direktør og stifter, TAKE BACK TIME

Den generation vi tilhører kan have betydning for, hvad der motiverer os, hvordan vi lærer, og hvad vi værdsætter i arbejdet. Så hvordan sikrer vi samarbejde og glidende overgange på arbejdsmarkedet?

kl. 12:30 – 16:30

Om de unges forventninger
De unge har andre forventninger til tilværelsen, og vejen til deres talent kan kræve andre arbejdsgange. Men hvad ønsker de for tilværelsen? Og hvordan kan vi bruge indsigten i arbejdslivet?

Oplægsholder: Offentliggøres snarest.

Det meningsfulde arbejdsliv for seniorer
Hvilke faktorer påvirker, at seniorerne er tilfredse med deres arbejdsliv – og hvordan undgår vi førtidig afgang?

Oplægsholder: Lars L. Andersen, professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Vi har været historisk mange i arbejde de seneste år. Alligevel snakker vi om, at arbejdsudbuddet må øges – hvor skal de ekstra hænder komme fra? Og hvordan tænker staten og virksomhederne, at vi kan øge udbuddet?

kl. 12:30 – 16:30

Perspektivet fra Slotsholmen
Vi har en stor restgruppe, der hverken er under uddannelse eller i arbejde, hvilket gør en egentlig øgning af arbejdsudbuddet svært. Men hvordan tænker Beskæftigelsesministeriet, når de ønsker flere i arbejde? Hvilke knapper forventer de, at de kan skrue på?

Oplægsholder: Peter Thorgård, afdelingschef, Center for Arbejdsmarkedspolitik, Beskæftigelsesministeriet

De sårbare i arbejde (Perspektivet fra virksomhederne)
En måde for virksomheder at få flere medarbejdere på er at tappe ind i gruppen med svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Men hvordan kan det lade sig gøre? Og hvilke tiltag benytter virksomhederne sig af i dag?

Oplægsholder: Mette Rønnau, direktør, Cabi

 

*Et medlemskab giver adgang til de fem årlige møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne. Prisen for medlemskab er kr. 25.000 ex. moms. pr. år.

Medlemsskab?

I et effektivt arbejdsmarked, er det vigtigt, at systemet er en medspiller og ikke en modspiller. Så hvilke udfordringer oplever borgerne, når de henvender sig til jobcenteret, og hvilke dynamikker er på spil?

kl. 12:00 – 16:30

Systemets sagsbehandlere
Hvad ved vi om sagsbehandlerne, og hvilken betydning har de for oplevelsen af systemet?

Oplægsholder: Michael Rosholm, professor, Aarhus Universitet

Det kommunale perspektiv
Hvor er jobcentrenes svagheder? Og hvilke resultater kan vi opnå med de rette værktøjer? Vi dykker ned i kommunens forståelse af jobcentrenes rolle i velfærdssamfundets udfordringer.

Oplægsholder: Vibeke Jensen, ph.d. & beskæftigelseschef, Aarhus Kommune

Bureaukratisering
Hvor ligger systemets stædige dilemmaer? Og hvilke erfaringer har vi erhvervet, nu hvor vi skal skabe noget andet?

Oplægsholder: Jens Erik Zebis, direktør, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

I et effektivt arbejdsmarked er det nødvendigt, at arbejdsstyrken har mulighed for at uddanne og opkvalificere sig. Men hvordan står det til i dag med livslang læring? Hvordan bliver vi bedre til? Og hvordan gør de andre steder i verden?

kl. 12:00 – 16:30

Livslang læring på det blå arbejdsmarked
En ekspert opdaterer os i, hvordan det står til med efteruddannelse på området i dag – hvor meget bliver det brugt, og hvad er det, der bliver brugt?

Oplægsholder: Nicolai Kristensen, professor, VIVE

Efter- og videreuddannelse i universitetsregi: formater og ressourcer
Vi får indblik i efter- og videreuddannelse set fra Danske Universiteters ståsted og tankerne om områdets samlede fremtid.

Oplægsholder: Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde Universitet

Gruppen indtil nu og fremadrettet
Refleksion og diskussion.

I et arbejdsmarked, der mangler hænder, får vi brug for alle. Så hvordan sikrer vi, at de udfordrede grupper kan blive en velfungerende og veletableret del af arbejdsmarkedet?    

kl. 12:00 – 16:30

For længst og fortsat uløste problemer: De unge uden fodfæste og de voksne på kanten
Nina Smith præsenterer viden fra reformkommissionens arbejde. Hvad er omfanget af problemet? Hvor dyrt er det, menneskeligt og økonomisk? Og hvorfor er det så svært at hjælpe de borgere med komplekse problemer?

Oplægsholder: Nina Smith, formand, Reformkommissionen, og professor, Aarhus Universitet

Den gode integrering på arbejdsmarkedet
Vi får brug for dem på kanten. Så hvordan integreres arbejdsstyrken på kanten i job/samfundet? Vi får præsenteret en kommunal case, der er lykkedes med netop det.

Oplægsholder: Torben Birkeholm, seniorkonsulent, Hjørring Kommune

Værdien fra kanten
En privat virksomhed giver os et bud på, hvordan man kan skabe værdi i aktiveringen af arbejdsstyrken på kanten.

Oplægsholder: Susanne Leire, senior HR partner, Salling Group

Uddannelse er en grundsten, når det gælder om at sikre de rette kompetencer til arbejdsmarkedet. I gennem oplæg, debatter og cases diskutere vi derfor spørgsmålet om, hvordan vi indretter uddannelsessystemet til et fleksibelt og omskiftende arbejdsliv, der kalder på et væld af kompetencer.

kl. 12:00 – 16:30

Helikopterblik på uddannelsessystemet
Hvordan er vores uddannelsessystem indrettet? Set med Reformkommissionens briller, hvad er der af udfordringer og løsninger?

Oplægsholder: Nina Smith, mødeleder

Erhvervsuddannelsernes rolle
En ekspert giver os et indblik i udfordringer og potentialer på erhvervsuddannelsesområdet.

Oplægsholder: Anne Sophie Madsen, kollegiedirektør, Fonden for Håndværkskollegier

Uddannelse og erhvervslivet
Danmarks høje uddannelsesniveau har skabt en arbejdsstyrke i verdensklasse. Men hvad er det for et arbejdsmarkedet, vi skal uddanne til? Og hvordan kan vi forvente, at erhvervslivet bidrager tilbage til uddannelserne?

Oplægsholder: Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv

Om Nina Smith

Nina Smith var formand for regeringens reformkommission, Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus BSS, og sidder på en række betydelige bestyrelsesposter, senest i stillingen som formand for Forenet Kredit, hvor hun sad fra 2016-2022. I 1995  blev Nina Smith vismand ved Det Økonomiske Råds Formandskab, og hun har gennem sit virke som professor i nationaløkonomi haft en stor betydning for forskning i forholdene på det danske arbejdsmarked.

Nina Smith har som formand for reformkommissionen en betydelig indsigt i hvilke udfordringer, det danske arbejdsmarked står overfor de kommende år. Hun er en af Danmarks førende eksperter indenfor arbejdsmarkedsforskning, og er bredt anerkendt i Danmark, såvel som i udlandet for hendes afdækning af, hvilken effekt uddannelse, aktivering, erhvervserfaring og køn har på den enkeltes chancer på arbejdsmarkedet.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Det geopolitiske marked

  Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

  Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor […]

 • Fødevarer

  Mødeleder Henrik Vinther Olesen

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation […]

 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

 • Globale handelsstrømme

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og krigen i Ukraine etablerede sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Høje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der kan påvirke […]

 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Turismeindustrien

  Mødeleder Poul Dalsgaard

  Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det […]

 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

 • Ledelse i civilsamfundet

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af […]

 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Frank Jensen

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]