Arbejdsmarkedets udfordringer

Mødeleder Nina Smith

Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på det danske arbejdsmarked i 2030, hvis den private beskæftigelsesvækst og det offentlige serviceniveau skal opretholdes.

Derfor danner JP Aurora nu en ny videns- og visionsgruppe, der diskuterer løsninger på udfordringen med mangel på arbejdskraft frem mod 2030. Gruppen vil bestå af topledere fra fire grupper med afgørende indflydelse på, hvordan både den private og offentlige sektor håndterer udfordringen: Erhvervslivet, kommunerne, de faglige organisationer og uddannelsesinstitutionerne.

Deltagerne fra de fire grupper bliver inspireret og udfordret af stærke oplægsholdere og cases fra ind- og udland, ligesom de udveksler viden om og idéer til, hvordan udbuddet af kvalificeret arbejdskraft kan øges. 

Nina Smith fortæller

Kommende møder

Alle møder afholdes i Jyllands-Postens domicil – Mediebyen 3, 8000 Aarhus C – med mindre andet er nævnt.

Vi snakker meget om, at arbejdsudbuddet skal øges. Men hvor skal de komme fra? Vi hører bud.

kl. 08:00 – 13:00

Værktøjerne og mulighederne
Hvilke muligheder har vi egentlig, når vi vil øge arbejdsudbuddet? Hvad er deres ulemper og fordele, og hvad forhindrer os, når vi vælger ikke at anvende dem?

Oplægsholder: Nina Smith

Regnestykket for de sårbare i arbejde
Der er åbenlyse fordele, når sårbare kommer i arbejde. Nogle kan måles økonomisk, mens andre bedst vurderes ud fra kvalitative kriterier som arbejdsmiljø, kompetencer og evnen til at rekruttere. Men hvordan vurdere vi vores indsats? Hvordan sætter vi regnestykket op? Vi får indsigt i netop denne problematik, og forsøger at lave regnestykket for en virksomhed blandt medlemmerne.

Oplægsholder: Mette Rønnau, direktør, Cabi

Besøg af SIND
Vi får et indblik i de personlige erfaringer med at være tilknyttet systemet. 
 
Oplægsholder: Erik Mønsted Pedersen, Næstformand, SIND

Det bliver nævnt, at civilsamfundet er en nøgleaktør, når det gælder om at løfte det, som staten eller arbejdsmarkedet ikke nødvendigvis evner. Men hvad er det, civilsamfundet kan, der gør det så vigtigt for indretningen af vores samfund? Vi hører bud på civilsamfundets betydning.

kl. 08:00 – 13:00

Arbejdsmarkedets tryghed
Hvad kan vi gøre for at forbedre trivslen? Hvilke mekanismer ligger til grund for den lave trivsel? Vi hører om konkrete projekter, der forsøger at forbedre vores liv på arbejdsmarkedet.

Oplægsholder: Sophie Danneris, projektchef, TrygFonden

Civilsamfundets betydning
Hvad er det, som civilsamfundet kan, som staten, kommunerne og virksomhederne ikke kan? Hvorfor er samarbejdet så vigtigt, og hvilke rammer har betydning for, at det lykkedes.

Oplægsholder: Paul Natorp, stifter, Sager der Samler

Samarbejdet med civilsamfundet – hvordan?
Refleksion og diskussion.

Velfærdsstaten og arbejdsmarkedet har historisk haft et tæt parløb. Det har blandt andet betydet, at Danmark har haft et fleksibelt arbejdsmarked, hvor der var sikring til dem, der faldt ud af det. Men flere vælger private tiltag til – tiltag, der tidligere blev varetaget alene af velfærdsstaten. Hvad betyder det for arbejdsmarkedets og samfundet?

12:30 – 19:00

Velfærdsstatens A-, B- og C-hold
Flere og flere vælger private sundhedsforsikringer. Er det et tilvalg til noget mere eller et fravalg af velfærdsstatens ydelser? Vi dykker ned i de sundhedsforsikringernes påvirkning på velfærdsstaten.

Oplægsholder: Offentliggøres snarest.

Samfundskontraktens tipping point
Samfundskontrakten går i høj grad ud på, at vi betaler en høj skat med visse forventninger til staten og velfærdssystemet. Men når flere vælger private tiltag, og forventningen til systemet ændrer sig, risikerer vi at påvirke noget helt grundlæggende i vores arbejdsmarked. Men hvor er tipping pointet?

Oplægsholder: Allan Polack, fhv. koncerndirektør, PFA Pension

Medlemsskab?

Tidligere møder

Rekrutteringen er blevet international. Så hvordan sikrer vi medarbejderne og fortsæt beholder Danmarks spidskompetencer?
 
kl. 08:00 – 13:00
 
Internationalt arbejdsudbud
I hvilke grad kan vi anvende internationale til at øge arbejdsudbuddet? Hvad er fordele, ulemper og forhindringerne?
 
Oplægsholder: Thomas Michael Klintefelt, fagleder, arbejdsmarkedspolitik, Dansk Industri.
 
Klynger og Danmarks styrke
Hvordan bliver en klynge succesfuld? Hvordan sikrer man både internationalt samarbejde og styrkelse af den nationale konkurrenceevne?
 
Oplægsholder: Ulla Sparre, CEO, Water Valley Denmark
 
Mødet med Danmark
Hvilke personlige og professionelle udfordringer er der, når man ankommer som international medarbejder til Danmark?
 
Oplægsholdere:
Helle Bastrup Jørgensen, Team Manager & Project Manager, Headstart
Amélie Drouet, Networking Lead, Headstart
 
Den generation vi tilhører kan have betydning for, hvad der motiverer os, hvordan vi lærer, og hvad vi værdsætter i arbejdet. Så hvordan sikrer vi samarbejde og glidende overgange på arbejdsmarkedet?
 
kl. 12:30 – 20:00 
 
Generationskløfterne
Hvordan ser generationerne ud? Og hvorfor opstår der konflikter?
 
Oplægsholder: Marianne Levinsen, forskningschef, Center for Fremtidsforskning
 

Det meningsfulde arbejdsliv for seniorer
Hvilke faktorer påvirker, at seniorerne er tilfredse med deres arbejdsliv – og hvordan undgår vi førtidig afgang?

Oplægsholder: Lars L. Andersen, professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Quiet quitting og andre fænomener i arbejdslivet
Hvordan forstår vi sammenhængen mellem det moderne arbejdsmarked og medarbejdernes trivsel? Og hvilken relation har denne dynamik med quiet quitting?
 
Oplægsholder: Peter Busch-Jensen, lektor, RUC
 
Trivsel, udfordringer og tillid
Refleksion og diskussion.
 
At være en effektiv kollega kræver et liv i balance. Men hvordan sikrer vi trivslen, og hvilken betydning kan det have for vores samfundsøkonomi?
 
kl. 08:00 – 13:00
 
Betydningen af trivsel

Trivsel er en positiv egenskab i vores tilværelse. Men hvordan forbedrer det egentlig vores arbejdsliv?

Oplægsholder: Bo Hammer, partner, Kraka Advisory.

4-dages arbejdsuge
Giver en kortere arbejdsuge mening, når vi ønsker en anden tilrettelæggelse af vores liv

Oplægsholder: Pernille Garde Abildgaard, direktør og stifter, TAKE BACK TIME

Hvordan sikrer vi trivsel og mening?

Refleksion og diskussion.

kl. 08:00-13:00

Session 1: Systemets sagsbehandlere
Hvad ved vi om sagsbehandlerne, og hvilken betydning har de for oplevelsen af systemet?

Oplægsholder: Michael Rosholm, professor, Aarhus Universitet

Session 2: Det kommunale perspektiv
Hvor er jobcentrenes svagheder? Og hvilke resultater kan vi opnå med de rette værktøjer? Vi dykker ned i kommunens forståelse af jobcentrenes rolle i velfærdssamfundets udfordringer.

Oplægsholder: Vibeke Jensen, beskæftigelseschef, Aarhus Kommune

Session 3: Dilemmaerne og erfaringer
Hvor ligger systemets stædige dilemmaer? Og hvilke erfaringer har vi erhvervet, nu hvor vi skal skabe noget andet?

Oplægsholder: Jens Erik Zebis, direktør, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

I et effektivt arbejdsmarked er det nødvendigt, at arbejdsstyrken har mulighed for at uddanne og opkvalificere sig. Men hvordan står det til i dag med livslang læring? Hvordan bliver vi bedre til? 
 
kl. 08:00 – 13:00
 
Session 1: Livslang læring på det blå arbejdsmarked
En ekspert opdaterer os i, hvordan det står til med efteruddannelse på området i dag – hvor meget bliver det brugt, og hvad er det, der bliver brugt?
 
Oplægsholder: Nicolai Kristensen, professor, VIVE
 
Session 2: Efter- og videreuddannelse i universitetsregi: formater og ressourcer
 
Vi får indblik i efter- og videreuddannelse set fra Danske Universiteters ståsted og tankerne om områdets samlede fremtid.
 
Oplægsholder: Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde Universitet

I et arbejdsmarked, der mangler hænder, får vi brug for alle. Så hvordan sikrer vi, at de udfordrede grupper kan blive en velfungerende og veletableret del af arbejdsmarkedet? 

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: For længst og fortsat uløste problemer: De unge uden fodfæste og de voksne på kanten
Nina Smith præsenterer viden fra reformkommissionens arbejde. Hvad er omfanget af problemet? Hvor dyrt er det, menneskeligt og økonomisk? Og hvorfor er det så svært at hjælpe de borgere med komplekse problemer?

Oplægsholder: Nina Smith, professor i økonomi v. Aarhus Universitet og formand v. Reformkommissionen.

Session 2: Den gode integrering på arbejdsmarkedet
Vi får brug for dem på kanten. Så hvordan integreres arbejdsstyrken på kanten i job/samfundet? Vi får præsenteret en kommunal case, der er lykkedes med netop det.

Oplægsholder: Torben Birkeholm, seniorkonsulent, Hjørring Kommune

Session 3: Værdien fra kanten
To cases fra private virksomheder giver os et bud på, hvordan man kan skabe værdi i aktiveringen af arbejdsstyrken på kanten.

Oplægsholdere:
Lotte Hjortlund Andersen, HR direktør, Coop
Klaus Valeur Leffers, CEO, Valeur Group

Uddannelse er en grundsten, når det gælder om at sikre de rette kompetencer til arbejdsmarkedet. I gennem oplæg, debatter og cases diskutere vi derfor spørgsmålet om, hvordan vi indretter uddannelsessystemet til et fleksibelt og omskiftende arbejdsliv, der kalder på et væld af kompetencer.

kl. 08:00-20:00

Session 1: Hvem kan vi lære af?
To cases, en på mikro- og en på makroniveau, præsenterer deres løsning på en bedre integrering af uddannelse og arbejdsmarked.

Oplægsholdere:
Juerg Schweri, Professor of Economics, Swiss Federal University for Vocational Education and Training
Leonel Barbe, program manager & business developer, ReDI School for Digital Integration

Session 2: Erhvervsuddannelsernes rolle
En ekspert giver os et indblik i udfordringer og potentialer på erhvervsuddannelsesområdet.

Oplægsholder: Anne Sophie Madsen, Områdechef for ungdomsuddannelse, EVA.

Session 3: Paneldebat: sikring af fremtidens kompetencer
Vi inviterer fire deltagere til paneldebat om fremtidens kompetencer, uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Paneldeltagere:
Stina Vrang Elias, adm. direktør, DEA
Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv
René Nielsen, Næstformand, Dansk Metal
Grete Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd

Session 4: Midten forsvinger
Hvad betyder det, når de unge ikke gider de mellemlange uddannelser til lærer og pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver?

Oplægsholder: Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole

Hvilket arbejdsmarked står vi overfor i dag? Hvilke historiske tendenser har påvirket og formet det? Hvordan skal fremtidens arbejdsmarked se ud, hvis situationen i dag tages som perspektiv?

 Kl. 08:00-13:00

Session 1: Det historiske perspektiv
Gennem oplæg får vi en historisk gennemgang af arbejdsmarkedet.

Oplægsholder: Bent Greve, professor v. institut for samfundsvidenskab og erhverv, Roskilde Universitet.

Session 2: Hvilke problemer står vi overfor i dag?
Hvilke problemer står vi overfor i dag? Hvad bliver der gjort for at løse dem? Hvad skal vi fokusere på?

Oplægsholder: Nina Smith, professor i økonomi v. Aarhus Universitet og formand v. Reformkommissionen.

Session 3: Hvad er arbejdsmarkedet i fremtiden?
Hvad er en sektor egentlig i fremtiden? Hvordan skal vi se på arbejdsmarkedets fremtid? Har vi misforstået, hvordan vi læser data? En fagperson i digitalisering og sundhedsteknologi udfordrer os på, hvordan vi burde tænke teknologi, arbejde og fremtid sammen.

Oplægsholder: Sam Kondo Steffensen, Head of Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation (CAMES), Rigshospitalet

*Et medlemskab giver adgang til de fem årlige møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne. Prisen for medlemskab er kr. 22.000 ex. moms. pr. år.

Om Nina Smith

Nina Smith er formand for regeringens reformkommission, Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus BSS, og sidder på en række betydelige bestyrelsesposter, senest i stillingen som formand for Forenet Kredit, hvor hun sad fra 2016-2022. I 1995  blev Nina Smith vismand ved Det Økonomiske Råds Formandskab, og hun har gennem sit virke som professor i nationaløkonomi haft en stor betydning for forskning i forholdene på det danske arbejdsmarked.

Nina Smith har som formand for reformkommissionen en betydelig indsigt i hvilke udfordringer, det danske arbejdsmarked står overfor de kommende år. Hun er en af Danmarks førende eksperter indenfor arbejdsmarkedsforskning, og er bredt anerkendt i Danmark, såvel som i udlandet for hendes afdækning af, hvilken effekt uddannelse, aktivering, erhvervserfaring og køn har på den enkeltes chancer på arbejdsmarkedet.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Det geopolitiske marked

  Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

  Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor […]

 • Fødevarer

  Mødeleder Henrik Vinther Olesen

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation […]

 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

 • Shipping og transport

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og krigen i Ukraine har etableret sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Skyhøje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der […]

 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Turismeindustrien

  Mødeleder Poul Dalsgaard

  Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det […]

 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

 • Ledelse i civilsamfundet

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af […]

 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Stine Hindby

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]