Arbejdsmarkedets udfordringer

Mødeleder Nina Smith

Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på det danske arbejdsmarked i 2030, hvis den private beskæftigelsesvækst og det offentlige serviceniveau skal opretholdes.

Derfor danner JP Aurora nu en ny videns- og visionsgruppe, der diskuterer løsninger på udfordringen med mangel på arbejdskraft frem mod 2030. Gruppen vil bestå af topledere fra fire grupper med afgørende indflydelse på, hvordan både den private og offentlige sektor håndterer udfordringen: Erhvervslivet, kommunerne, de faglige organisationer og uddannelsesinstitutionerne.

Deltagerne fra de fire grupper bliver inspireret og udfordret af stærke oplægsholdere og cases fra ind- og udland, ligesom de udveksler viden om og idéer til, hvordan udbuddet af kvalificeret arbejdskraft kan øges. 

Nina Smith fortæller

Kommende møder

Alle møder afholdes i Jyllands-Postens domicil – Mediebyen 3, 8000 Aarhus C – med mindre andet er nævnt.

Teorien om vilde problemer – problemer, der er svære at definere og løse – har overtaget Danmark. Men hvordan kan vi bruge det til at løse udfordringerne i kommunerne? Og hvordan kan det at tænke anderledes om udfordringerne være en del af selve løsningen?

08:30 – 13:00

De vilde problemer ude i virkeligheden
Aarhus Kommune har taget kampen op mod de vilde problemer og strategien, der er lagt, fokuserer på syv af de tungeste problemer i Aarhus. Med afsæt i Aarhuskompasset har kommunen inviteret til nye arbejdsmetoder i et forsøg på at løse problemerne. Men kan udfordringerne løses bare fordi vi tænker anderledes om dem?

Oplægsholder: Martin Østergaard Christensen, stadsdirektør, Aarhus Kommune

Civilsamfundets betydning
Hvad er det, som civilsamfundet kan, som staten, kommunerne og virksomhederne ikke kan? Og hvorfor er samarbejdet vigtigt? Vi hører om, hvordan civilsamfundet kan styrke mennesker og løfte arbejdsmarkedets blinde vinkler.

Oplægsholder: Stine Hamburger, Direktør, KBH+, AskovFonden

Opdatering fra Reformkommissionen
En del af Reformkommissionen arbejde var at foreslå reformer på områder, hvor der var stædige udfordringer. Vi hører mere om Reformkommissionens konklusioner og arbejdet efter. Hvilke forslag er realiseret? Og hvad mangler vi stadig at finde løsninger på?

Oplægsholder: Nina Smith, professor og formand for Reformkommissionen

Diversitet og inklusion er nødvendig, hvis vi vil sikre et arbejdsmarked i balance. Det går ind og påvirker helt basale menneskelige tendenser – eks. måden vi afkoder sociale sammenhæng på – hvorfor succes kræver arbejde. Vi hører om forskningen og de gode løsninger.

15:30 – 18:30

Diversitet i topledelsen: hvad siger forskningen?
Ligestilling og diversitet i toppen af erhvervslivet er et tema, vi har diskuteret længe. Efterhånden er der meget forskning på området, der kan påvirke måden vores arbejdsliv er tilrettelagt på, samt vores egen forståelse heraf. Vi hører Nina Smith fortælle om emnet, som også er hendes eget forskningsområde.

Oplægsholder: Nina Smith, Professor, Aarhus Universitet

Diversitet i vækst
Som privat virksomhed kan diversitet og inklusion være nøglen til en øget rekruttering og en bedre anvendelse af organisationens talenter. Men hvordan sikrer vi succes med diversitet, når en travl hverdag rammer? Hvad er de gode erfaringer og tiltag?

Oplægsholder: Offentliggøres snarest.

2025 bliver året, hvor ESG for alvor gør sit indtog på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at de første årsrapporter med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som rettesnor bliver offentliggjort. CSRD ligestiller ESG-data med de finansielle tal, og vi bliver derfor tvunget til at stille skarp på virksomhedens værdier og samfundsansvar. Hvad betyder det for medarbejderne? Og hvad betyder det for arbejdsmarkedet som helhed?

08:30 – 13:00

ESG som strategi
ESG kan både ses som en spændetrøje og som en vækstmulighed. Formålet med direktivet er at gøre europæiske virksomheder konkurrencedygtige også på lang sigt, blandt andet ved at gøre sig bevidst om eventuelle risici og trusler. Men hvordan ser en ESG-strategi ud, der tager højde for værdier og samfundsansvar? Og hvordan kan vi anvende det internt og eksternt?

Oplægsholder: Offentliggøres snarest.

Bæredygtig ledelse
Virksomheder og organisationer kan ikke længere forholde sig passive, når de skal kommunikere værdier. Dels forventer samarbejdspartnere rene linjer, men i rekrutteringen af nye medarbejdere er stærke værdier altafgørende. Vi hører om, hvordan vi kan arbejde strategisk med bæredygtighed og sikre både gennemslagskraft og talenter.

Oplægsholder: Offentliggøres snarest.

AI er spået til at levere et produktivitetsspring, der kan sammenlignes med Industrialiseringen. Nogle arbejdstitler vil blive påvirket fundamentalt, men fælles for alle er, at vi skal ændre måden, vi arbejder på, især hvis vi skal høste en øget effektivitet. Vi dykker ned i dilemmaerne om AI og arbejdsmarked.

15:30 – 20:30

Hvordan bliver arbejdsmarkedet påvirket?
I samarbejde med konsulenthuset McKinsey & Company har Philipp Schröder analyseret AI’s økonomiske potentiale, som er enorm. De store udfordringer ligger i integreringen af AI, hvor vi både skal sikre medarbejdernes kompetencer og skabe gode arbejdsvaner med teknologien. Vi hører mere om potentialerne og de risici, vi som virksomhed og organisation skal være opmærksomme på.

Oplægsholder: Offentliggøres snarest.

AI på medarbejdernes præmis
Som organisation og virksomhed er det et vigtigt ansvar at anvende AI på en måde, der spiller medarbejderne gode og som indeholder organisationens værdier. Men hvordan bliver vi tydelig i, hvordan AI skal anvendes? Hvordan implementerer vi det i en travl hverdag? Og hvordan sikrer vi, at vi selv har taget tilstrækkelig stilling, inden vi præsenterer det for medarbejderne? Vi hører mere om de nødvendige refleksioner.

Oplægsholder: Offentliggøres snarest.

Fællesmiddag

Medlemsskab?

Tidligere møder

Behovet for de faglærte vokser og vokser. Samtidig vælger langt de fleste unge stadig det almene gymnasium, og det har vist sig svært at rekruttere til de erhvervsfaglige uddannelser. Spørgsmålet er, hvilke institutioner skal have færre elever, hvis flere skal gå andre steder, end de gør i dag?

08:30 – 13:00

Dem, der mangler eleverne
Vi mangler akut elever på uddannelser, der uddanner til velfærdsfagene og det erhvervsfaglige. Nogle af dem, der vælger gymnasiet, trives ikke og vil i højere grad have haft glæde af mere praktisk undervising. Hvordan ser uddannelserne, der mangler eleverne, på problemet? Og hvordan vil de løse dem?

Oplægsholder: Kasper Palm, Næstformand ved Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og forbundssekretær i Dansk Metal

Der, hvor eleverne går
Hvordan ser man på uddannelsessystemets rolle fra gymnasiernes? Hvilke veje ser de til, at vi kan sikre nok faglærte og fortsat kan levere den arbejdskraft, som samfundet har brug for?

Oplægsholdere:
Anne Gammelby Lybecker, adm. direktør, Aarhus Business College
Lone Sandholdt Jacobsen, rektor, Viby Gymnasium

Hvad vil de unge selv?
Det almene gymnasie er for mange unge blevet valget, når de skal videre fra folkeskolen. Ofte bunder valget i, hvad vennerne gør og i sikkerheden om, at gymnasiet åbner mange døre uden at lukke nogen. Men hvis vi skal have flere faglærte, hvor skal de så komme fra? Hvilke uddannelsesinstitutioner er villige til at acceptere, at de modtager færre elever?

Oplægsholdere:
William Heide, Politisk næstforperson, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Caroline Hermansen, Tiltrædende formand, Danske Skoleelever

Velfærdsstaten og arbejdsmarkedet har historisk haft et tæt parløb. Det har blandt andet betydet, at Danmark har haft et fleksibelt arbejdsmarked, hvor der var sikring til dem, der faldt ud af det. Men flere vælger private tiltag til – tiltag, der tidligere blev varetaget alene af velfærdsstaten. Hvad betyder det for arbejdsmarkedets og samfundet?

12:30 – 19:00

Velfærdsstatens A-, B- og C-hold
Flere og flere vælger private velfærdsløsninger. Er det et tilvalg til noget mere eller et fravalg af velfærdsstatens ydelser? Vi dykker ned i løsningernes påvirkning på velfærdsstaten.

Oplægsholder: Jon Kvist, professor, RUC

Samfundskontraktens tipping point
Samfundskontrakten går i høj grad ud på, at vi betaler en høj skat med visse forventninger til staten og velfærdssystemet. Men når flere vælger private tiltag, og forventningen til systemet ændrer sig, risikerer vi at påvirke noget helt grundlæggende i vores arbejdsmarked. Men hvor er tipping pointet?

Oplægsholder: Allan Polack, fhv. koncerndirektør, PFA Pension

Utrygheder i arbejdslivet
Arbejdsmarkedets forsikringer sænker vores usikkerhed ved at give hjælp, når vi har brug for den. Men vi bliver ramt forskelligt af utryghed – især i arbejdslivet. Vi hører om utryghed på arbejdsmarkedet og diskussionen om den enkeltes- og virksomhedens sundhedsansvar.

Oplægsholder: Sophie Danneris, projektchef, TrygFonden

Den danske model har været til debat siden Regeringen løftede lønniveauet for bestemte grupper i den offentlige sektor. Vi dykker ned i emnet set fra både forskningen og arbejdsmarkedets parter.

kl. 08:30 – 13:00

Vilkårene for Den Danske Model
Regeringens beslutning om at give 6 mia. kroner til bestemte faggrupper, har fået debatten om den danske model til at blusse op. Modellen bygger på overenskomster, der forhandles mellem arbejdsmarkedets parter, så hvad betyder det, når en siddende regering påvirker arbejdsmarkedet ad andre veje? Vi hører om Den Danske Models levevilkår eller mangel på samme.

Oplægsholder: Ove K. Pedersen, professor emeritus i komparativ politisk økonomi

Arbejdsmarkedets parter
Hvad mener arbejdsmarkedets parter om fremtiden for den danske model? Hvordan ser de på tendenser, indgreb og debat? I fællesskab diskuterer vi, hvordan arbejdsmarkedet kan udvikle sig både med og uden den danske model.

Oplægsholdere:
Steen Müntzberg, vicedirektør, Dansk Arbejdsgiverforening
Mina Bernardini, forhandlingschef, FH

Vi snakker meget om, at arbejdsudbuddet skal øges. Men hvor skal de komme fra? Vi hører bud.

kl. 08:00 – 13:00

Værktøjerne og mulighederne
Hvilke muligheder har vi egentlig, når vi vil øge arbejdsudbuddet? Hvad er deres ulemper og fordele, og hvad forhindrer os, når vi vælger ikke at anvende dem?

Oplægsholder: Nina Smith

Regnestykket for de sårbare i arbejde
Der er åbenlyse fordele, når sårbare kommer i arbejde. Nogle kan måles økonomisk, mens andre bedst vurderes ud fra kvalitative kriterier som arbejdsmiljø, kompetencer og evnen til at rekruttere. Men hvordan vurderer vi vores indsats? Vi får indsigt i netop denne problematik og bliver klogere på forskellige sociale beregnere.

Oplægsholder: Mette Rønnau, direktør, Cabi

Besøg af SIND
Vi får et indblik i de personlige erfaringer med at være tilknyttet systemet.

Oplægsholder: Erik Mønsted Pedersen, Næstformand, SIND
Rekrutteringen er blevet international. Så hvordan sikrer vi medarbejderne og fortsæt beholder Danmarks spidskompetencer?
 
kl. 08:00 – 13:00
 
Internationalt arbejdsudbud
I hvilke grad kan vi anvende internationale til at øge arbejdsudbuddet? Hvad er fordele, ulemper og forhindringerne?
 
Oplægsholder: Thomas Michael Klintefelt, fagleder, arbejdsmarkedspolitik, Dansk Industri.
 
Klynger og Danmarks styrke
Hvordan bliver en klynge succesfuld? Hvordan sikrer man både internationalt samarbejde og styrkelse af den nationale konkurrenceevne?
 
Oplægsholder: Ulla Sparre, CEO, Water Valley Denmark
 
Mødet med Danmark
Hvilke personlige og professionelle udfordringer er der, når man ankommer som international medarbejder til Danmark?
 
Oplægsholdere:
Helle Bastrup Jørgensen, Team Manager & Project Manager, Headstart
Amélie Drouet, Networking Lead, Headstart
 
Den generation vi tilhører kan have betydning for, hvad der motiverer os, hvordan vi lærer, og hvad vi værdsætter i arbejdet. Så hvordan sikrer vi samarbejde og glidende overgange på arbejdsmarkedet?
 
kl. 12:30 – 20:00 
 
Generationskløfterne
Hvordan ser generationerne ud? Og hvorfor opstår der konflikter?
 
Oplægsholder: Marianne Levinsen, forskningschef, Center for Fremtidsforskning
 

Det meningsfulde arbejdsliv for seniorer
Hvilke faktorer påvirker, at seniorerne er tilfredse med deres arbejdsliv – og hvordan undgår vi førtidig afgang?

Oplægsholder: Lars L. Andersen, professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Quiet quitting og andre fænomener i arbejdslivet
Hvordan forstår vi sammenhængen mellem det moderne arbejdsmarked og medarbejdernes trivsel? Og hvilken relation har denne dynamik med quiet quitting?
 
Oplægsholder: Peter Busch-Jensen, lektor, RUC
 
Trivsel, udfordringer og tillid
Refleksion og diskussion.
 
At være en effektiv kollega kræver et liv i balance. Men hvordan sikrer vi trivslen, og hvilken betydning kan det have for vores samfundsøkonomi?
 
kl. 08:00 – 13:00
 
Betydningen af trivsel

Trivsel er en positiv egenskab i vores tilværelse. Men hvordan forbedrer det egentlig vores arbejdsliv?

Oplægsholder: Bo Hammer, partner, Kraka Advisory.

4-dages arbejdsuge
Giver en kortere arbejdsuge mening, når vi ønsker en anden tilrettelæggelse af vores liv

Oplægsholder: Pernille Garde Abildgaard, direktør og stifter, TAKE BACK TIME

Hvordan sikrer vi trivsel og mening?

Refleksion og diskussion.

kl. 08:00-13:00

Session 1: Systemets sagsbehandlere
Hvad ved vi om sagsbehandlerne, og hvilken betydning har de for oplevelsen af systemet?

Oplægsholder: Michael Rosholm, professor, Aarhus Universitet

Session 2: Det kommunale perspektiv
Hvor er jobcentrenes svagheder? Og hvilke resultater kan vi opnå med de rette værktøjer? Vi dykker ned i kommunens forståelse af jobcentrenes rolle i velfærdssamfundets udfordringer.

Oplægsholder: Vibeke Jensen, beskæftigelseschef, Aarhus Kommune

Session 3: Dilemmaerne og erfaringer
Hvor ligger systemets stædige dilemmaer? Og hvilke erfaringer har vi erhvervet, nu hvor vi skal skabe noget andet?

Oplægsholder: Jens Erik Zebis, direktør, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

I et effektivt arbejdsmarked er det nødvendigt, at arbejdsstyrken har mulighed for at uddanne og opkvalificere sig. Men hvordan står det til i dag med livslang læring? Hvordan bliver vi bedre til? 
 
kl. 08:00 – 13:00
 
Session 1: Livslang læring på det blå arbejdsmarked
En ekspert opdaterer os i, hvordan det står til med efteruddannelse på området i dag – hvor meget bliver det brugt, og hvad er det, der bliver brugt?
 
Oplægsholder: Nicolai Kristensen, professor, VIVE
 
Session 2: Efter- og videreuddannelse i universitetsregi: formater og ressourcer
 
Vi får indblik i efter- og videreuddannelse set fra Danske Universiteters ståsted og tankerne om områdets samlede fremtid.
 
Oplægsholder: Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde Universitet

I et arbejdsmarked, der mangler hænder, får vi brug for alle. Så hvordan sikrer vi, at de udfordrede grupper kan blive en velfungerende og veletableret del af arbejdsmarkedet? 

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: For længst og fortsat uløste problemer: De unge uden fodfæste og de voksne på kanten
Nina Smith præsenterer viden fra reformkommissionens arbejde. Hvad er omfanget af problemet? Hvor dyrt er det, menneskeligt og økonomisk? Og hvorfor er det så svært at hjælpe de borgere med komplekse problemer?

Oplægsholder: Nina Smith, professor i økonomi v. Aarhus Universitet og formand v. Reformkommissionen.

Session 2: Den gode integrering på arbejdsmarkedet
Vi får brug for dem på kanten. Så hvordan integreres arbejdsstyrken på kanten i job/samfundet? Vi får præsenteret en kommunal case, der er lykkedes med netop det.

Oplægsholder: Torben Birkeholm, seniorkonsulent, Hjørring Kommune

Session 3: Værdien fra kanten
To cases fra private virksomheder giver os et bud på, hvordan man kan skabe værdi i aktiveringen af arbejdsstyrken på kanten.

Oplægsholdere:
Lotte Hjortlund Andersen, HR direktør, Coop
Klaus Valeur Leffers, CEO, Valeur Group

Uddannelse er en grundsten, når det gælder om at sikre de rette kompetencer til arbejdsmarkedet. I gennem oplæg, debatter og cases diskutere vi derfor spørgsmålet om, hvordan vi indretter uddannelsessystemet til et fleksibelt og omskiftende arbejdsliv, der kalder på et væld af kompetencer.

kl. 08:00-20:00

Session 1: Hvem kan vi lære af?
To cases, en på mikro- og en på makroniveau, præsenterer deres løsning på en bedre integrering af uddannelse og arbejdsmarked.

Oplægsholdere:
Juerg Schweri, Professor of Economics, Swiss Federal University for Vocational Education and Training
Leonel Barbe, program manager & business developer, ReDI School for Digital Integration

Session 2: Erhvervsuddannelsernes rolle
En ekspert giver os et indblik i udfordringer og potentialer på erhvervsuddannelsesområdet.

Oplægsholder: Anne Sophie Madsen, Områdechef for ungdomsuddannelse, EVA.

Session 3: Paneldebat: sikring af fremtidens kompetencer
Vi inviterer fire deltagere til paneldebat om fremtidens kompetencer, uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Paneldeltagere:
Stina Vrang Elias, adm. direktør, DEA
Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv
René Nielsen, Næstformand, Dansk Metal
Grete Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd

Session 4: Midten forsvinger
Hvad betyder det, når de unge ikke gider de mellemlange uddannelser til lærer og pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver?

Oplægsholder: Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole

Hvilket arbejdsmarked står vi overfor i dag? Hvilke historiske tendenser har påvirket og formet det? Hvordan skal fremtidens arbejdsmarked se ud, hvis situationen i dag tages som perspektiv?

 Kl. 08:00-13:00

Session 1: Det historiske perspektiv
Gennem oplæg får vi en historisk gennemgang af arbejdsmarkedet.

Oplægsholder: Bent Greve, professor v. institut for samfundsvidenskab og erhverv, Roskilde Universitet.

Session 2: Hvilke problemer står vi overfor i dag?
Hvilke problemer står vi overfor i dag? Hvad bliver der gjort for at løse dem? Hvad skal vi fokusere på?

Oplægsholder: Nina Smith, professor i økonomi v. Aarhus Universitet og formand v. Reformkommissionen.

Session 3: Hvad er arbejdsmarkedet i fremtiden?
Hvad er en sektor egentlig i fremtiden? Hvordan skal vi se på arbejdsmarkedets fremtid? Har vi misforstået, hvordan vi læser data? En fagperson i digitalisering og sundhedsteknologi udfordrer os på, hvordan vi burde tænke teknologi, arbejde og fremtid sammen.

Oplægsholder: Sam Kondo Steffensen, Head of Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation (CAMES), Rigshospitalet

*Et medlemskab giver adgang til de fem årlige møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne. Prisen for medlemskab er kr. 25.000 ex. moms. pr. år.

Om Nina Smith

Nina Smith var formand for regeringens reformkommission, Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus BSS, og sidder på en række betydelige bestyrelsesposter, senest i stillingen som formand for Forenet Kredit, hvor hun sad fra 2016-2022. I 1995  blev Nina Smith vismand ved Det Økonomiske Råds Formandskab, og hun har gennem sit virke som professor i nationaløkonomi haft en stor betydning for forskning i forholdene på det danske arbejdsmarked.

Nina Smith har som formand for reformkommissionen en betydelig indsigt i hvilke udfordringer, det danske arbejdsmarked står overfor de kommende år. Hun er en af Danmarks førende eksperter indenfor arbejdsmarkedsforskning, og er bredt anerkendt i Danmark, såvel som i udlandet for hendes afdækning af, hvilken effekt uddannelse, aktivering, erhvervserfaring og køn har på den enkeltes chancer på arbejdsmarkedet.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Det geopolitiske marked

  Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

  Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor […]

 • Fødevarer

  Mødeleder Henrik Vinther Olesen

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation […]

 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

 • Globale handelsstrømme

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og krigen i Ukraine etablerede sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Høje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der kan påvirke […]

 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

 • Ledelse i civilsamfundet

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af […]

 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Frank Jensen

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]