Arbejdsmarkedets udfordringer

Mødeleder Nina Smith

Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på det danske arbejdsmarked i 2030, hvis den private beskæftigelsesvækst og det offentlige serviceniveau skal opretholdes.

Derfor danner JP Aurora nu en ny videns- og visionsgruppe, der diskuterer løsninger på udfordringen med mangel på arbejdskraft frem mod 2030. Gruppen vil bestå af topledere fra fire grupper med afgørende indflydelse på, hvordan både den private og offentlige sektor håndterer udfordringen: Erhvervslivet, kommunerne, de faglige organisationer og uddannelsesinstitutionerne.

Deltagerne fra de fire grupper bliver inspireret og udfordret af stærke oplægsholdere og cases fra ind- og udland, ligesom de udveksler viden om og idéer til, hvordan udbuddet af kvalificeret arbejdskraft kan øges. 

Nina Smith fortæller

Kommende møder

Alle møder afholdes i Jyllands-Postens domicil – Mediebyen 3, 8000 Aarhus C – med mindre andet er nævnt.

kl. 08:00-13:00

Session 1: Bureaukratisering og den offentlige sektor

Oplægsholder: Jens Erik Zebis, direktør, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Session 2: 

Oplægsholder: Offentliggøres snarest

kl. 08:00 – 13:00
 

Program følger

kl. 08:00 – 20:00
 

Program følger

kl. 08:00 – 13:00
 

Program følger

kl. 08:00 – 13:00
 

Program følger

Medlemsskab?

Udfyld kontaktformularen

Tidligere møder

I et effektivt arbejdsmarked er det nødvendigt, at arbejdsstyrken har mulighed for at uddanne og opkvalificere sig. Men hvordan står det til i dag med livslang læring? Hvordan bliver vi bedre til? 
 
kl. 08:00 – 13:00
 
Session 1: Livslang læring på det blå arbejdsmarked
En ekspert opdaterer os i, hvordan det står til med efteruddannelse på området i dag – hvor meget bliver det brugt, og hvad er det, der bliver brugt?
 
Oplægsholder: Nicolai Kristensen, professor, VIVE
 

Session 2: Efter- og videreuddannelse i universitetsregi: formater og ressourcer
Vi får indblik i efter- og videreuddannelse set fra Danske Universiteters ståsted og tankerne om områdets samlede fremtid.

Oplægsholder: Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde Universitet

I et arbejdsmarked, der mangler hænder, får vi brug for alle. Så hvordan sikrer vi, at de udfordrede grupper kan blive en velfungerende og veletableret del af arbejdsmarkedet? 

kl. 08:00 – 13:00

Session 1: For længst og fortsat uløste problemer: De unge uden fodfæste og de voksne på kanten
Nina Smith præsenterer viden fra reformkommissionens arbejde. Hvad er omfanget af problemet? Hvor dyrt er det, menneskeligt og økonomisk? Og hvorfor er det så svært at hjælpe de borgere med komplekse problemer?

Oplægsholder: Nina Smith, professor i økonomi v. Aarhus Universitet og formand v. Reformkommissionen.

Session 2: Den gode integrering på arbejdsmarkedet
Vi får brug for dem på kanten. Så hvordan integreres arbejdsstyrken på kanten i job/samfundet? Vi får præsenteret en kommunal case, der er lykkedes med netop det.

Oplægsholder: Torben Birkeholm, seniorkonsulent, Hjørring Kommune

Session 3: Værdien fra kanten
To cases fra private virksomheder giver os et bud på, hvordan man kan skabe værdi i aktiveringen af arbejdsstyrken på kanten.

Oplægsholdere:
Lotte Hjortlund Andersen, HR direktør, Coop
Klaus Valeur Leffers, CEO, Valeur Group

Uddannelse er en grundsten, når det gælder om at sikre de rette kompetencer til arbejdsmarkedet. I gennem oplæg, debatter og cases diskutere vi derfor spørgsmålet om, hvordan vi indretter uddannelsessystemet til et fleksibelt og omskiftende arbejdsliv, der kalder på et væld af kompetencer.

kl. 08:00-20:00

Session 1: Hvem kan vi lære af?
To cases, en på mikro- og en på makroniveau, præsenterer deres løsning på en bedre integrering af uddannelse og arbejdsmarked.

Oplægsholdere:
Juerg Schweri, Professor of Economics, Swiss Federal University for Vocational Education and Training
Leonel Barbe, program manager & business developer, ReDI School for Digital Integration

Session 2: Erhvervsuddannelsernes rolle
En ekspert giver os et indblik i udfordringer og potentialer på erhvervsuddannelsesområdet.

Oplægsholder: Anne Sophie Madsen, Områdechef for ungdomsuddannelse, EVA.

Session 3: Paneldebat: sikring af fremtidens kompetencer
Vi inviterer fire deltagere til paneldebat om fremtidens kompetencer, uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Paneldeltagere:
Stina Vrang Elias, adm. direktør, DEA
Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv
René Nielsen, Næstformand, Dansk Metal
Grete Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd

Session 4: Midten forsvinger
Hvad betyder det, når de unge ikke gider de mellemlange uddannelser til lærer og pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver?

Oplægsholder: Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole

Hvilket arbejdsmarked står vi overfor i dag? Hvilke historiske tendenser har påvirket og formet det? Hvordan skal fremtidens arbejdsmarked se ud, hvis situationen i dag tages som perspektiv?

 Kl. 08:00-13:00

Session 1: Det historiske perspektiv
Gennem oplæg får vi en historisk gennemgang af arbejdsmarkedet.

Oplægsholder: Bent Greve, professor v. institut for samfundsvidenskab og erhverv, Roskilde Universitet.

Session 2: Hvilke problemer står vi overfor i dag?
Hvilke problemer står vi overfor i dag? Hvad bliver der gjort for at løse dem? Hvad skal vi fokusere på?

Oplægsholder: Nina Smith, professor i økonomi v. Aarhus Universitet og formand v. Reformkommissionen.

Session 3: Hvad er arbejdsmarkedet i fremtiden?
Hvad er en sektor egentlig i fremtiden? Hvordan skal vi se på arbejdsmarkedets fremtid? Har vi misforstået, hvordan vi læser data? En fagperson i digitalisering og sundhedsteknologi udfordrer os på, hvordan vi burde tænke teknologi, arbejde og fremtid sammen.

Oplægsholder: Sam Kondo Steffensen, Head of Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation (CAMES), Rigshospitalet

*Et medlemskab giver adgang til de fem årlige møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne. Prisen for medlemskab er kr. 20.000 ex. moms. pr. år.

Om Nina Smith

Nina Smith er formand for regeringens reformkommission, Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus BSS, og sidder på en række betydelige bestyrelsesposter, senest i stillingen som formand for Forenet Kredit, hvor hun sad fra 2016-2022. I 1995  blev Nina Smith vismand ved Det Økonomiske Råds Formandskab, og hun har gennem sit virke som professor i nationaløkonomi haft en stor betydning for forskning i forholdene på det danske arbejdsmarked.

Nina Smith har som formand for reformkommissionen en betydelig indsigt i hvilke udfordringer, det danske arbejdsmarked står overfor de kommende år. Hun er en af Danmarks førende eksperter indenfor arbejdsmarkedsforskning, og er bredt anerkendt i Danmark, såvel som i udlandet for hendes afdækning af, hvilken effekt uddannelse, aktivering, erhvervserfaring og køn har på den enkeltes chancer på arbejdsmarkedet.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Fødevarer

  Mødeleder TBA

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation og udvikling […]

  Læs mere
 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

  Læs mere
 • Shipping og transport

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og Krigen i Ukraine har etableret sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transport-industri. Skyhøje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der […]

  Læs mere
 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

  Læs mere
 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer […]

  Læs mere
 • Turismeindustrien

  Mødeleder Poul Dalsgaard

  Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det […]

  Læs mere
 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

  Læs mere
 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

  Læs mere
 • Civilsamfund

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af mennesker, der […]

  Læs mere
 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

  Læs mere
 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Stine Hindby

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

  Læs mere
 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]

  Læs mere