Globale handelsstrømme

Mødeleder Sofie Rud

Coronakrisen og krigen i Ukraine etablerede sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Høje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der kan påvirke dansk konkurrenceevne. Men disse udfordringer har også vist sig at være muligheder for fornyelse og nye samarbejder – både markante og i det små.
I videns- og visionsgruppe ‘Globale handelsstrømme’ diskuterer vi udfordringer og løsninger for fragten af varer – med afsæt i Danmark som en vægtig spiller på verdensmarkedet.

Gruppen repræsenterer transport- og handelsbranchen bredt og samler hele værdikæden med aktører, der hver især bidrager med værdifulde perspektiver fra vidt forskellige ståsteder. Især diskuterer gruppen branchens fremtid på emner såsom nye forretningsmuligheder, bæredygtighed, innovation og udvikling.

Deltagerne deltager i et fagligt fællesskab, der løbende sikrer, at de kan holde sig opdateret på den nyeste viden og kontakt til områdets bedste cases.

Sofie Rud fortæller

Kommende møder

Alle møder afholdes i Jyllands-Postens domicil – Mediebyen 3, 8000 Aarhus C – med mindre andet er nævnt.

JP Aurora inviterer til fællesmøde for videns- og visionsgrupperne Energi og Shipping og transport. Fokus for dagen vil være bæredygtige brændstoffer og Power-to-X set fra producent- og aftagersiden. 

kl. 08:30 – 13:00

Fra energi til brændstof – hvad vil vi købe?
En klimatilpasset fremtid kræver, at vi får industrien med. Her er elektrificering og bæredygtige brændstoffer udråbt som løsningerne, der skal sikre, at vi kan levere med en reduceret CO2-påvirkning. Men hvad er der reelt et marked for? Hvad kan vi påvirke, og hvilken vej skal vores investeringer løbe, hvis vi skal sikre innovative løsninger? Vi hører, hvordan en industrigigant som MAERSK vil navigere udfordringerne.

Oplægsholder: Offentliggøres snarest.

Produktionen – investeringerne og deres tålmodighed
Energiselskabers investeringer i bæredygtige brændstoffer står over for udfordringer såsom teknologisk kompleksitet og omkostningerne ved at etablere den nødvendige infrastruktur. Det kræver med andre ord betydelig kapital – og ikke mindst tålmodighed – i et skiftende energilandskab. Vi hører mere om forventningerne til fremtidens marked.

Oplægsholder: Bo Larsen, CCO, Makeen Energy

Politikerne har stor betydning på shipping- og transportbranchen. Påvirkningen sker ikke kun ved at sætte rammebetingelserne, men også ved at signalere, hvilken vej udviklingen går, og hvilke risici virksomhederne skal være opmærksomme på. Vi fokuserer på indflydelsen fra det politiske system nationalt og internationalt.
 

15:30 – 19:00

Inflation Reduction Act (IRA) og konkurrencen mellem EU og USA
USA’s Inflation Reduction Act, der har som formål at sikre massive investeringer til grønne tiltag på amerikansk jord, har ændret erhvervsklimaet mellem USA og EU – EU har svaret igen på det protektionistiske tiltag med RePowerEU. Hvad kan vi forvente for fremtidens samarbejde mellem EU og USA? Og hvad betyder det for danske virksomheder?

Oplægsholder: Sofie Rud, journalist og USA-analytiker

Vejen, vi skal løbe
Danske transportvirksomheder er parate til at bidrage til den grønne omstilling, men der mangler retning fra det politiske system. For at sikre, at de massive investeringer rammer plet, kræver det gennemsigtighed og opbakning. Vi spørger politikerne, om hvilke tiltag vi kan løbe med, og hvad vi kan forvente fra Christiansborg.

Oplægsholdere: Karsten Lauritzen, branchedirektør, DI Transport
Flere offentliggøres snarest.

Medlemsskab?

Tidligere møder

Dansk erhvervspolitik har mærket, hvordan vi kan blive tvunget til at tage stilling til geopolitikken. Vi besøger andre rammer og hører om, hvordan Danmark sikrer konkurrenceevnen i det nye verdensbillede.

08:30 – 13:00

Tour: Fortællingen om Aarhus Havn
Vi får et indblik bag porten i en af landets største industrihavne og hører om både udfordringer og sejre. Vi bliver hentet i bus ved Jyllands-Posten og får en rundvisning af Aarhus Havn, inden bussen kører os tilbage til resten af dagens program.

Oplægsholder: Carsten Kruse, CCO, Aarhus Havn

Shipping- og transportbranchen er et globalt erhverv, hvor konkurrenters nationale- og regionale fordele risikerer at skabe skævvridninger. Netop derfor er EU som institution et vigtigt organ for branchen. Hvad kan vi forvente fra EU? Hvordan sikrer vi indflydelse, så lovgivning og virkelighed følges ad? 

kl. 15:30 – 19:00

EU som medspiller – eller modspiller?
EU har bred mulighed for at skabe en stærk transportbranche, der kan konkurrere på det globale marked. Men unionen har mange, stærke interesser, der ikke altid er forenelige. Hvordan foregår samarbejdet med/i EU? Og hvor tror vi, at unionens store kampe er?

Oplægsholder: Torsten Laksafoss Holbek, CEO, Nordics Logistics Association

Transportvirksomhedernes forpligtelser
Verden er i stigende grad præget af usikkerhed. For transportens vedkommende er sikkerhedspolitikken rykket ind i forretningen, og globale forsyningskæder er påvirket af konflikter i det røde hav, Ruslands ageren, og den stigende modpol med Kina. Hvilke forpligtelser har transportvirksomhederne, når det gælder sikkerhedspolitik og grøn omstilling? Og hvilke interesser skal vi kæmpe for?

Oplægsholder: Martin Aabak, Direktør, Danske Speditører

Transportbranchen bliver afgørende, når vi skal i mål med den grønne omstilling. Det kan betyde nye konkurrencevilkår og -rammer, nye forretningsmodeller og nye muligheder. Vi kigger nærmere på, hvad udviklingen kan betyde for branchen.

08:30 – 13:00

En ny supply-chain til at understøtte en bæredygtig omstilling: Hvordan gør vi os parat til nye krav, muligheder og forretningsgange?
Reverse Logistics (RL) er transport, hvor produkter går fra forbrugeren tilbage til forhandleren eller producenten. RL kan blive en vigtig komponent, hvis vi skal have et samfund, der i højere grad er baseret på cirkulær økonomi. Hvad er vigtigt at overveje, når det gælder RL tilpasset til en cirkulær økonomi?

Oplægsholder: Tim McAloone, professor, DTU

Energiens nye virkelighed
Vi får en opdatering fra Energinet om elnettets potentielle fremtid. Hvilke behov kigger vi ind i, og hvilke løsninger? På få år er der sket et markant skift i velviljen og efterspørgslen på udvidelsen af energiinfrastrukturen. Vores elnet skal kunne klare udbygningen af vedvarende energi. Men hvor klar er Danmarks elnet til en massiv udbygning af vedvarende energi?

Oplægsholder: Mads Keller, seniorøkonom, Energinet

Hvordan har havnene og teknologien udviklet sig? Hvad er deres fremtidige rolle? Og hvilken betydning har det for transport og logistik?

Kl. 08:30 – 13:00

Aarhus Havn
Havneudvidelsen i Aarhus er vedtaget, men hvorfor var den vigtig at få igennem? Hvilken betydning har det for resten af Danmark? Hvad er visionerne og strategien fremadrettet?

Oplægsholder: Thomas Haber Borch, Havnedirektør, Aarhus Havn

Teknologiens muligheder
Hvordan vil teknologi og AI påvirke fremtidens samfund og herunder også havnene og transportsektoren? Og hvordan kan det bruges til at optimere og effektivisere vores forretninger?

Oplægsholder: Lars Frederiksen, Professor, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

Bæredygtighed og grøn omstilling stiller nye krav til transportbranchen. Selvom der er stor velvilje for en omlægning til grøn transport, er finansieringen en vigtig del. For hvem skal betale? Hvordan får vi forretningsmodellen til at hænge sammen?

08:00 – 13:00

Beskatning på CO2?
Kan en beskatning af CO2-udledning sikre, at vi kommer hurtigere i mål med den grønne omstilling?
Foreslår en beskatning på CO2-udledning for at finansiere grøn omstilling mod grøn ammoniak.

Oplægsholder: Rasmus Bach Nielsen, head of decarbonisation, Trafigura

Den økonomiske situation
Hvordan overlever vi en krisetid samtidig med, at vi driver virksomhed og skal investere i en grøn omstilling af branchen? Hvad er vi på vej ind i ift. den økonomiske situation, og hvordan tror vi, at det kommer til at udvikle sig? Hvor efterlader verdensøkonomien os lige nu? Er der råd til det hele?
 

Oplægsholdere: 
Søren Christensen, Cheføkonom, Sydbank
Jesper Højte Stenbæk, Fagchef for transport og infrastruktur, Dansk Erhverv

Samarbejde kan være nødvendig i en branche, der er præget af opbrud. Så hvordan står det til med transportsektorens samarbejder – i det internationale samfund, om de politiske rammer og om udviklingen af nye motorer? Vi får præsenteret nedslag i samarbejdets udfordringer, indsigter og muligheder.

kl. 08:00 – 13:00

Kina og Emiraterne
Hvilket transport-samarbejde forsøger Kina og Emiraterne at skabe med nogle af verdens fattige lande? På hvilke præmisser? Og med hvilke konsekvenser til følge?

Oplægsholder: Jessica Larsen, seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier

Samarbejdet med staten og embedsværket
Hvad fungerer godt, når det gælder samarbejdet mellem stat og virksomhed? Hvad skal vi passe på, og hvad skal vi udbygge? Efter oplæg inviterer vi medlemmerne til at dele deres erfaringer.

Oplægsholder: Jacob K. Clasen, vice-adm. direktør, Danske Rederier

De nye motorer 
Hvordan ser udviklingen ud for teknologien bag maskinerne? Hvordan ser samarbejdet ud, og hvordan sikrer vi, at vi løber i samme retning?

Oplægsholder: Joakim Nilsson, business development manager – zero emission, Volvo

 
Hvordan sikrer vi de rette hænder til branchen? Hvor skal de komme fra, og hvordan fastholder vi dem, når de er rekrutteret?
kl. 08:00 – 13:00
Den bedste rekruttering i udlandet?
Når vi mangler specialister til den danske transportbranche, kan udenlandsk arbejdskraft blive svaret. Forkert rekruttering kan være en bekostelig affære, så hvad er de gode erfaringer?
Oplægsholder: Marie Arildsen, head of people partners, North Europe, Maersk
Fastholdelse af medarbejdere
Kan branchen sikre udviklingsmuligheder, når medarbejderne søger jobskifte og efteruddannelse?
Oplægsholder: Signe Jensen, lektor, SIMAC
En af de store udfordringer mod et bæredygtigt samfund er udledningen fra fossile brændstoffer. Men hvor langt er vi mod at finde andre energikilder til transportsektoren, og hvordan løser vi eventuelle udfordringer?
kl. 08:00 – 19:00

De nye løsninger 
Vi får præsenteret udfordringerne fra dem, der arbejder med nutidens brændstofs-udfordringer og fremtidens løsninger.

Oplægsholdere:
Lars Bo Andersen, Test Center Manager, Alfa Laval
Jesper Buhl, head of public affairs and media relations, Green Hydrogen Systems

Panel: Benspænd og bæredygtighed
Hvordan bidrager branchen bedst til den grønne omstilling, og hvilke udfordringer er der på industriens vej mod bæredygtighed?

Paneldeltagere:
Maria Skipper Schwenn, direktør, klima, miljø og sikkerhed, Danske Rederier
Henrik Sornn-Friese, lektor og centerleder, CBS Maritime
Henriette Kjær, chef for ITD politisk afdeling, ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

Optimering og ressourceeffektivitet
Hvilken rolle kan data og teknologi spille på vejen mod en bæredygtig transport?

Oplægsholder: Niels Snog, vice president, ZeroNorth

Grøn havtransport
Hvor langt er vi egentlig fra at gøre transport 100% bæredygtigt?

Oplægsholder:
Kasper Søgaard, managing director, Global Maritime Forum

Til afslutning: Middag 

 

 

Et medlemskab giver adgang til fem årlige møder i din videns- og visionsgruppe samt forskellige arrangementer på tværs af videns- og visionsgrupperne. Prisen for medlemskab er kr. 25.000 ex. moms. pr. år.

Om Sofie Rud

Sofie Rud er selvstændig strategisk rådgiver og har mere en 25 års erfaring i public relations og strategisk kommunikation. I mange år har hun arbejdet og boet i New York, hvor hun senest har dækket politik og finansielle markeder for Børsen. Sofie har årelang erfaring fra shipping-industrien, hvor hun blandt andet har været Kommunikationsdirektør for Danske Rederier og Head of Communications ved Global Maritime Forum, en global nonprofitorganisation der arbejder for at forbedre fremtiden for søtransporten.

Sofie har betydelig indsigt i branchens udfordringer på ledelses-, kommunikations-, og strategisk niveau, og er i stand til at sætte problematikker og løsninger ind i en international kontekst. Yderligere har hun indsigt i cases og nytænkende tiltag, der kan udvikle og udfordre branchen.

Flere videns- og visionsgrupper

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Det geopolitiske marked

  Mødeleder Charlotte Flindt Pedersen

  Krigen i Ukraine var et kollektiv chok for mange i især Europa. Stigende inflation, øgede energipriser og faldende efterspørgsel kom pludseligt efter en periode, hvor […]

 • Fødevarer

  Mødeleder Henrik Vinther Olesen

  For tiden er fødevareindustrien nok en af de brancher, der oplever den kraftigste udvikling. Forbrugernes efterspørgsel ændrer sig og et stigende behov for bæredygtige produkter skaber nye krav for innovation […]

 • Energi

  Mødeleder Steen Stavnsbo

  Danmark skal i mål med en 70 % reduktion af den samlede CO2-udledning. Vi har nået de første 40%, men alt tyder på, at det sidste stræk kommer til at kræve […]

 • Globale handelsstrømme

  Mødeleder Sofie Rud

  Coronakrisen og krigen i Ukraine etablerede sig som udfordringer for både den danske og den internationale shipping- og transportindustri. Høje priser har ændret rollefordelingen og skabt dynamikker, der kan påvirke […]

 • Børn og digitalisering

  Mødeleder Stine Liv Johansen

  Vores børn har knapt lært at gå, før de sidder med deres første tablet, og fra da af bliver deres digitale liv bare mere og mere omfattende. […]

 • Arbejdsmarkedets udfordringer

  Mødeleder Nina Smith

  Én udfordring overskygger alle andre på det danske arbejdsmarked de kommende år: Mangelen på kvalificeret arbejdskraft. Ny analyse viser, at der vil mangle omkring 90.000 personer på […]

 • Turismeindustrien

  Mødeleder Poul Dalsgaard

  Jylland er i udpræget grad et område, hvor det er ”hele pakken”, der tiltrækker turister og gæster – kysterne, museerne, stemningen, byerne, naturen. Hvis din kollega i branchen gør det […]

 • Aarhus 2040

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Aarhus forandres hele tiden. Visioner er der nok af, og de seneste år har mange markante projekter sat deres præg på, hvordan Aarhus ser ud – og kommer […]

 • Grow-up – den svære vej fra
  start-up til scale-up

  Mødeleder Christian Schwarz Lausten

  Det er dokumenteret i masser af undersøgelser, at vi i Danmark er ganske gode til at etablere nye virksomheder (og Region […]

 • Ledelse i civilsamfundet

  Mødeleder Paul Natorp

  Alle taler om det, alle kan se mulighederne, alle vil være en del af det – civilsamfundet er elsket af politikere, virksomheder, organisationer og af de millioner af […]

 • De jyske vækstbyer

  Mødeleder Laura Hay Uggla

  Jylland er begunstiget af en række vækstbyer, der alle har klaret sig stærkt gennem finanskrisen, og som de seneste år har fortsat en stabil vækst […]

 • Bæredygtigt byggeri

  Mødeleder Frank Jensen

  Vores samfund udvikler sig med voldsom hast, vores forbrug af jordens naturlige ressourcer fortsætter med at vokse, og vi bliver flere og flere mennesker, der skal bosættes. Men hvordan […]

 • Detail 2030

  Mødeleder Martin Lyngaa Simonsen og Jesper Drachmann

  Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butiksoplevelsen, medarbejdernes viden og niveauet af oplevet service, når de besøger butikkerne. Og […]